Stanislavu Pourovi došla trpělivost. Auta stojící na chodníku kolem hotelu v centru Nového Města mlčky sledoval již dlouho, když ale řidiči při blokovém čistění ulice porušili i zákaz stání, zkontaktoval redakci a městskou policii.

„Jak je možné, že na chodníku stále někdo parkuje a chodec nemá šanci projít a musí jít po silnici?" pokládá otázku. Nedávno byl svědkem i bujné výměny názorů, kdy chodec pro samá auta musel jít po silnici, čímž pobouřil netrpělivého řidiče. Šéf táborského odboru dopravy Jan Pávek ale upozorňuje, že tento pás není veřejným chodníkem. Majitel hotelu pak plánuje změnu: parkující auta na něm příští léto vystřídá o něco příznivější terasa hotelového klubu.


Jak je proto nutné chápat tento pruh vyasfaltovaného pozemku, vysvětlil vedoucí odboru dopravy Jan Pávek.

„Tyto plochy byly spolu s hotelem převedeny do soukromého vlastnictví a tím nejsou veřejnou komunikací. V tomto směru jsme vyvíjeli aktivitu směrem k majiteli hotelu a ten nám řekl, že se nebrání diskuzi o změnách parkování v tomto prostoru," naznačil iniciativu úřadu vedoucí odboru a dodává, že Jiřímu Jeníčkovi v této souvislosti nabídli některé varianty úpravy pro parkování aut.

Vlastník hotelu Palcát Jiří Jeníček pro Táborský deník upřesnil, že již na jaře začne realizovat některé záměry, které z „chodníku" auta vytlačí. Zároveň však přiznává, že průchozí ale ani potom nebude. Jen auta vystřídá předzahrádka.

„Konečně jsme dořešili fasádu a na tu navážeme řešením tohoto prostoru. Od jara příštího roku plánujeme nový parkovací systém se závorou na parkovišti před hotelem a z boku budovy se už parkovat nebude. Pro hotelový klub tu počítáme s terasou," upřesnil svoje plány kolem hotelu.

Ve stejném duchu odpovídá i zástupce velitele městské policie Zdeněk Fara. Především se zabýval otázkou parkovacího systému v dotčeném místě.

„Parkovací systém se na tento pozemek nevztahuje a režim užívání plochy je tak plně v kompetenci majitele, který ji využívá jako parkovací místa a regulace je prováděna na základě povolení hotelu," vysvětluje Zdeněk Fara, čímž potvrdil, že strážníci po tomto nechodníku stejně jako chodci mohou nanejvýš projít a auta obcházet.

Navazující vozovka či protější chodník u univerzity jsou již města.