Triple P je určen pro rodiče dětí ve věku do 12 let. Cílem programu je vychovávat šťastné a sebejisté jedince, zvládat nevhodné chování, stanovit si určitá pravidla a postupy, ale také se naučit pečovat o sebe jako o rodiče.

„Díky kurzu mi došlo, že všichni rodiče mají podobné problémy. Všichni řešíme náročné situace. Nejsem to jenom já, kdo si neví rady,“ vysvětlila účastnice kurzu.

Program se skládá z pěti skupinových setkání a tří telefonických rozhovorů. „Možnost sdílet své zážitky ve skupině pro mě byla posilující a hodně mě to obohatilo. Myslím si, že naše rodina je teď celkově o hodně spokojenější,“ dodala Pavla.

Ve čtvrtek odpoledne se v táborském klubu pro děti a mládež BejVák konala oslava 25 let založení Cheironu. Dorazil na ni i zpěvák Tomáš Klus.
VIDEO: Cheiron slavil 25 let. Dorazil i zpěvák Tomáš Klus. Děti doslova nadchl

Triple P vyvinul klinický psycholog Matt Sanders s kolegy na australské univerzitě v Queenslandu. Program byl následně úspěšně testován s tisíci rodin po celém světě během více než 35 let.

„Mile mě překvapuje, jak program funguje. Rodiče jsou skvělí a pracují i doma, mimo jiné si i určité výchovné strategie zkouší a na skupinových sezeních si vyměňují zkušenosti s tím, co u nich funguje. První telefonáty mě dokonce dojaly,“ přiznala vedoucí cheironské služby pro rodiny s dětmi Daniela Máchová.

Zájemci se nyní mohou hlásit do dalšího kola. Odpolední kurz začne 23. ledna, dopolední 27. ledna. Vše bude probíhat v centru Tábora na adrese Děkanská 302 v sídle Cheironu. Přihláška, stejně jako další informace o programu, je k nalezení na webu www.cheiront.cz.

Program je realizován v rámci projektu ministerstva zdravotnictví, jehož cílem je zavedení Triple P do českého prostředí. Je financován grantem z Islandu, Lichtenštejnska a Norska v rámci Fondů EHP a spolufinancován ze státního rozpočtu.