Zároveň jsme přivítali s dětmi a jejich rodiči blížící se prázdniny spolu s Robinsonem Crusoe z divadelní dílny Víti Marčíka. A to vše v táborské Střelnici.

Myšlenka letní svatojánské slavnosti se zrodila na začátku roku, když jsme přemýšleli o benefiční slavnosti, kde bychom si připomněli dvacet let existence Cheironu. Díky dlouholeté spolupráci se skvělým orchestrem Swing Bandem Tábor jsme navázali na naše letní taneční slavnosti a otevřeli tak velký sál Střelnice veřejnosti pro magickou svatojánskou noc. Po celý večer se tančilo, v sále zazněla slavná skladba benátského rodáka Antonia Vivaldiho Čtvero ročních dob v podání Českých komorních symfoniků se sólistou Vlastimilem Kobrle, což je koncertní mistr Symfonického orchestru Českého rozhlasu.

Nechyběla ani luxusní módní přehlídka návrhářky Petry Brzkové, večeře od šéfkuchaře Martina Svatka nebo tanečně ohňové půlnoční překvapení v podání pražského souboru Sideria. Až do půlnoci také jezdili po hladině nočního Jordánu lidé v lodičkách a posílali po vodě svá přání po okvětních lístcích vodních lampionů. Důležitým atributem celého večera pak byly benátské masky, z nichž některé byly skutečně originální a dovezené z Benátek.

Velkou omluvu pak nám zaslala herečka Anna Polívková, která se bohužel ze zdravotních důvodů nemohla zhostit moderování. Ve středu 28. června pak pro nás sehrál herec Víťa Marčík benefiční představení. S Robinsonem Crusoe jsme se plavili na širém moři, ztroskotali na pustém ostrově, zachránili Pátka a došli k poznání, že svoboda neznamená, že si můžeme dělat, co chceme, ale že se můžeme svobodně rozhodovat mezi možnostmi, které jsou nám dány. Moc děkujeme především Petře Brzkové, Květě Dvořáčkové, Tomáši Hubkovi, Víťovi Marčíkovi, Josefu Némethovi, Martinu Svatkovi, Jakubovi Valešovi a celému Swing Bandu Tábor, dále městu a všem firemním a individuálním dárcům a našim dobrovolníkům za velkou podporu a pomoc s letními beneficemi.

Pavla Kohelová