Budova bývalého zámeckého pivovaru je v žalostném stavu. Objekt nemá okna, jeho zdi a fasáda jsou nasáklé vodou, zbytky zborceného krovu napadly dřevokazné houby i hniloba. Projekt na záchranu pivovaru a jeho budoucí podobu připravila brněnská společnost Archa 66, která se mimo jiné specializuje i na restaurování historických objektů.

„Jedná se o opravdu velice složitý technický projekt zahrnující snad všechny odvětví stavitelství, na který jsme hned ze startu dostali kriticky málo času. Nakonec se nám jej podařilo dotáhnout do konce nejen díky vysokému nasazení všech zúčastněných projektantů, ale také úsilí vedení města a dotčených orgánů státní správy. Plánovaná stavba se bude potýkat se stísněným a komplikovaným prostorem pro staveniště a očekáváme, že po jejím zahájení nás bude pravidelně zásobovat komplikacemi, které se postupně na místě odkryjí, jak už to u rekonstrukcí v historickém prostředí bývá pravidlem,“ uvedla projektantka Tamara Mertová, která spolu se svými kolegy na nové podobě pivovaru pracovala.

Budoucí využití objektu počítá s komerční i nekomerční částí. „V komerční části je předpoklad pivovaru s restaurací a dalším komerčním prostorem, tam připravujeme pouze stavební část, nikoliv vnitřní vybavení. V průběhu stavby budeme dále konzultovat podmínky pro výběr provozovatele, který by si tento prostor pronajal. Druhá část pak obsahuje víceúčelový multikulturní sál, kde se budou moci odehrávat různé akce jako například divadelní představení nebo koncerty,“ nastínil budoucí využití komplexu jindřichohradecký starosta Michal Kozár.

Zdroj: Jana Urbanová

V novém sálu navíc město počítá i s moderním ozvučením, které se bude přizpůsobovat účinkujícím. Elektronický systém se automaticky přenastaví například na mluvené slovo nebo hudbu. „Sál je navržen bez vnitřních podpor se síťovým krovem z dřevěných vazníků a obepíná ho galerie přístupná z horního foyeru, která pokračuje schodišti do severního přísálí nad dvěma klenutými travé v zadní části sálu. V podzemním podlaží je navrženo muzeum auto-moto veteránů,“ upřesnila projektantka Tamara Mertová. Součástí budoucí restaurace v objektu pivovaru bude také dřevěná konstrukce se zastřešením pro letní zahrádku.

Snímek pořízený v létě roku 2016 dokazuje, jak moc pivovar pět let od velkého požáru zchátral.
Záchrana pivovaru vyjde na tři a půl milionu

Radnici se během minulého roku podařilo připravit všechny potřebné podklady a vyhlásit výběrové řízení na zhotovitele stavby. Vybraná firma by si měla převzít staveniště už během letošního jara. „Když to dobře půjde a výběrové řízení nepotkají žádné problémy jako třeba v případě čistírny odpadních vod, věřím tomu, že v květnu bychom mohli předávat staveniště. Termín samotné realizace pak musí být do 31. prosince roku 2025, což souvisí s dotačními programy. Dílčí dovybavení a kolaudace může proběhnout až v roce 2026, kdy bude objekt zároveň uveden do provozu,“ přiblížil harmonogram obnovy zámeckého pivovaru starosta Kozár. Celková cena rekonstrukce komplexu je přibližně 400 milionů korun. Více než polovinu této částky pokryjí dotace.

V budoucnu plánuje město rekonstruovat i Smetanův dům mezi budovou muzea a vyhořelým pivovarem. V minulosti byl součástí areálu a sloužil pro bydlení správce pivovaru. V letech 1831 - 1835 v něm žil a učil se mladý Bedřich Smetana, syn sládka. Na využití domu se město bude domlouvat s Muzeem Jindřichohradecka.