Během ní již cestující mohou vstupovat na nově vybudované ostrovní a provizorní nástupiště.

Jelikož počasí přeje, pokračují práce na stavbě mostu na nové trati v úseku Horusice – Veselí nad Lužnicí. K dalším omezením, které si vyžádá realizace stavby silnice ve směru na Drahov, dojde během července a srpna a také na podzim při stavbě přeložky komunikace na Val.

Na trati i ve stanici Veselí nad Lužnicí se v únoru uskutečnily práce na výstavbě základů trakčního vedení. Stavbaři snesli také část staré nádražní restaurace, čímž se uvolnil prostor pro budoucí podchod. Začaly také práce na kanalizačních přípojkách v ulici Tř. Čs. Armády, na protihlukových stěnách a kabelovodu vlevo od kolejiště. S tím souvisí i úplná uzavírka do čtvrti Josefa Hybeše.