Po řadu let zastával funkci předsedy městského národního výboru a mimořádnou měrou se zasloužil o rozvoj našeho města. Ztrácíme v něm respektovaného odborníka a rádce, který se do posledních chvil zajímal o život města a ze všech svých sil napomáhal jeho rozkvětu.
Pro řadu svých následovníků se svou činorodostí a cílevědomou prací za zvelebení Veselí nad Lužnicí stal vzorem. Výsledky jeho práce jsou nesmazatelně vryty do dnešní tváře našeho města a vždy nám ho budou připomínat.
Pan Lacina navždy odešel z našeho středu, vzpomínky na něj v nás však zůstávají i nadále. Čest jeho památce.
Poslední rozloučení se bude konat ve čtvrtek 12. února 2009 ve 13.30 hodin v kostele Povýšení sv. Kříže ve Veselí nad Lužnicí.

Jménem Zastupitelstva města Veselí nad Lužnicí Mgr. Jaromír Novák, starosta města.