„Hned jsme půjčovali dva vysoušeče a rozdali zásoby z dvou beden, kde jsme měli uložené hlavně úklidové prostředky," řekla ředitelka oblastního spolku z Tábora Marie Šticová s tím, že zatím se na pomoci mnoho lidí nepodílelo.

Sbírku Červený kříž otevřel po dohodě s táborským krizovým štábem. „Lidi, kteří potřebovali pomoc, krizový manažer okamžitě odkazoval na nás. Sbírka funguje od středy a věnovat potřebné věci přišli v tento den jen tři lidé. Ve čtvrtek se nedostavil nikdo. O víkendu tu budeme podle toho, jaká bude poptávka," vysvětlila ředitelka.

Podle ní je teď největší zájem o úklidové, čisticí a dezinfekční prostředky. „Chyběly také lopaty, kolečka, košťata, kýble, hadry, rukavice i mopy," vyjmenovala Marie Šticová, co by v jejich skladu v Kvapilově ulici nejvíce uvítali.

Důvodem, proč se lidé do sbírky příliš nezapojili, je zřejmě neinformovanost. „Pa-matuji si, že v roce 2002 jsme sbírku vyhlašovali oficiálně, a informace o ní šla dokonce v městském rozhlase. Tehdy se vlna solidarity zvedla a lidé nosili, co mohli," vzpomíná ředitelka táborského Červeného kříže a věří, že kdyby se taková situace opakovala i v letošním roce, lidé by se zachovali stejně.

Pomoc Červený kříž před několika dny poslal již do Bělče, kde chyběl dostatek pitné vody stejně jako v Hutích, ú k l i d o v é a č i s t i c í p r o - středky zase j e l y d o B e - chyně či Jistebnice.

S b ír k u hodnotí pozitivně i dobrovolnice Červeného kříže v Táboře Jana Mališáková, která je jeho členkou již od roku 1960.
„Podle mě ale lidé pořád nevědí, co mohou nosit. Teď chtěli darovat deky. Dokud ale neopadne voda a vše se neusuší, tak je lidé neupotřebí," myslí si Jana Mališáková, která měla ve středisku včera službu.
Sbírka je otevřená ještě ve Veselí nad Lužnicí, a to v infocentru, a také v Husově ulici, kde má tamní Červený kříž sídlo. Poslední jmenované místo je otevřeno nepřetržitě.