Nejpodstatnější je, že v příštím kalkulačním období se pohyblivá složka ceny vodného (47,32 korun za metr krychlový) a stočného (45,39 korun za metr krychlový) nezmění a pro spotřebitele zůstane na letošní úrovni 92,73 korun za metr krychlový včetně DPH.

Jak oznámil koordinátor komunikace s veřejností a médii Luboš Dvořák, k navýšení dojde pouze u pevné složky ceny pro vodné (lidově řečeno u paušálu za vodoměr). „Nárůst výše pevné složky bude u nejběžnější a nejmenší kategorie vodoměrů činit 90 korun za rok včetně DPH, což znamená pro běžnou domácnost v rodinném domku navýšení nákladů o 7,50 Kč za měsíc,“ oznámil Luboš Dvořák.

Proč došlo k nárůstu cen, vysvětlil ředitel VST Milan Míka. „Pro splnění podmínek dotací z fondů EU – udržitelnosti projektů musela VST reagovat na požadavek Státního fondu životního prostředí k zajištění prostředků na obnovu vodovodů v rámci nájemného v minimální výši 22 milionů korun. Z tohoto důvodu dochází k navýšení pevné složky ceny pro vodné,“ uvedl ředitel.

Cenami se podrobně zabývali starostové Tábora Štěpán Pavlík, Sezimova Ústí Martin Doležal a Plané nad Lužnicí Jiří Šimánek. „Pečlivě jsme to společně počítali. Vyšlo nám, že měsíční navýšení 7 korun a padesát haléřů u pevné složky ceny pro vodné se rovná jedné napuštěné vaně. Zjednodušeně tedy lze říct, že přibližně jedna ušetřená plná vana měsíčně znamená žádné zdražení,“ sdělil starosta Tábora Štěpán Pavlík.