Společnost Bytes dodává teplo do táborských domácností na dvou úrovních předání, na úrovni paty objektu, kdy předávací stanice je v majetku odběratele, ten tak hradí další náklady spojené s pořízením, provozem a servisem tohoto zařízení a na úrovni za předávací stanicí, kdy je tato v majetku společnosti Bytes. „Poté jdou veškeré náklady na naši společnost,“ vysvětluje jednatel Ondřej Semerák.

Způsob kalkulace ceny tepelné energie je stanovena Cenovým rozhodnutím Energetického regulačního úřadu. „Cena je tak věcně usměrňovaná, což znamená, že si dodavatel, zde naše společnost Bytes, nemůže promítnout do nákladů ovlivňujících cenu libovolné částky a nemůže si připočítat ani libovolný zisk,“ dodává.

Ilustrační snímek
V Táboře začne topná sezona, informuje jednatel Bytesu

V roce 2022 Bytes prodal podle Semeráka celkem 256 tisíc GJ tepla, z toho si cca 3 % vyrobil sám a 97 % odebral od dodavatele - společnosti C-Energy Planá. „S touto společností máme uzavřenou dlouhodobou dvacetiletou smlouvu, která stanovuje parametry naší spolupráce včetně způsobu navyšování ceny. Uzavření smlouvy byla jedna z podmínek při uskutečnění majetkových strukturálních změn ve městě Táboře, prodej menšinového balíku akcií Teplárny Tábor, které se udály mezi lety 2018 až 2020,“ upřesnil.

Drží nejnižší cenu v kraji

Majetková restrukturalizace distribuční sítě majetkových podílů v dnes již zaniklé společnosti Teplárna Tábor a navazující masivní investice jak společnosti C-Energy, tak společnosti Bytes, podle něj umožnily i v tak energeticky bouřlivém roce 2023 dosáhnout jednu z nejnižších cen tepla v Jihočeském kraji.

„Přestože je teplotní průběh letošního roku pro teplárenství velmi nepříznivý, snažíme se udržet předběžnou cenu tepla stanovenou pro letošní rok a přeměnit ji v konečnou. Bude velmi záležet na průběhu měsíců října až prosince letošního roku,“ uvedl Semerák dále.

Nejsou jisté vstupní náklady

V současné době již začala kalkulace předběžné ceny tepla pro příští rok. „Bohužel ještě nemáme upřesněny všechny vstupní náklady, které se do ceny tepla budou promítat. Předpokládáme navýšení nákupní ceny od společnosti C-Energy Planá v souladu s uzavřenou smlouvou, jsme schopni stanovit předpoklad navýšení nákladů jak materiálu, servisu, provozu a mzdových nákladů, do kterých se samozřejmě velmi silně promítá současná inflace, jakož i předpoklad ceny nakupovaných komodit, plynu a elektrické energie. Jsme schopni stanovit i celkovou částku, o kterou se zvýší vstupní náklad při povinnosti obnovené platby za obnovitelné zdroje energie (OZE). Některé velmi důležité vstupní náklady však zatím nejsou jasné. Je to hlavně výše distribučních poplatků za elektrickou energii, které stanovuje Energetický regulační úřad, a u kterých je podle předběžných zpráv předpoklad výrazného navýšení. Také neznáme vliv zatím neschváleného konsolidačního balíčku, kdy není jasné, jak se zvýší daně, které obyvatelé - odběratelé platí v koncové ceně,“ naznačil, co vše ovlivňuje cenu tepla.

Mladí umělci dostávají v Táboře šanci. Velkoplošnými graffiti zdobí šedé zdi
Mladí umělci dostávají v Táboře šanci. Velkoplošnými graffiti zdobí šedé zdi

V současné době je daň stanovená na 10 %. „Podle jedné varianty dojde k přesunu tepla do 21 % daně, podle druhé do 12 %. Při té horší variantě tak může cena tepla vzrůst o desítky korun, a to jen z důvodu zdanění a bez dalšího vlivu zvýšených nákladů na výrobu a distribuci. Doufáme, že naši poslanci, senátoři a prezident urychlí celý proces tak, aby bylo jasno v co nejkratším termínu, ať už je výsledek jakýkoliv, a my nenechávali naše odběratele v nejistotě,“ shrnul jednatel Bytes.

Bytes se podle něj bude dále snažit stanovit cenu tepla jako přijatelnou pro odběratele. „Avšak nežijeme v ekonomickém a právním vzduchoprázdnu, takže se předpokládá, že cena tepla pro příští rok vzroste. O kolik, to zatím nevíme, avšak mohu slíbit, že přistupujeme ke kalkulací předběžné ceny velmi odpovědně,“ uzavřel Ondřej Semerák.

ID