Na sedmnáctý ples města Veselí nad Lužnicí, který se koná příští sobotu, se mohou těšit manželé Karel a Květuše Juránovi, kteří právě při této příležitosti obdrží cenu města za své významné aktivity v oblasti hudby. Obdrží věcný dar v hodnotě 10 tisíc korun, který je pro ně zatím překvapením.

Návrh na ocenění manželů podala Sdružená obec baráčnická Vitoraz.

Do Veselí se Juráňovi přistěhovali v roce 1972. Celým životem je provázela a dodnes provází hudba. Ani v důchodu nepřestali svůj volný čas a energii věnovat aktivitám v kulturní oblasti.

Hrají seniorům

Juráňovi stále pracují ve folklórním souboru Blatka při baráčnické obci Veselí nad Lužnicí. V domově pro seniory vedou hudební terapii pro nemocné a nejstarší občany. Každý týden doprovází zpěvem a hrou na klávesy mše svaté pro dům s pečovatelskou službou u veselské základní školy a v domově pro seniory.

S folklórním souborem Blatka vystupují pravidelně v pořadech blatských písní Karla Weisse, se kterým dělají radost v penzionech, seniorských domovech, v muzeu Karla Weisse i v okolních městech. Ročně absolvují až deset hudebních vystoupení.

Jejich pořady přinášejí lidem radost a pohodu. Město manžele hodlá ocenit za jejich skromnost, přátelské jednání se spoluobčany a nezištnou pomoc seniorům.

Autor: Lenka Pospíšilová