Stavba centra seniorů u nemocnice od minulého roku výrazně pokročila. Díky žádosti o dotaci, kterou připravovala místostarostka Olga Bastlová, se podařilo obsadit krásné 4. místo. „Získali jsme sto procent možné částky, což považujeme za velký úspěch,“ těší starostu Štěpána Pavlíka.

Za úspěchem jednoznačně stojí stavební připravenost, ale i další aspekty.

Demolice je už hotová. Stavba nového centra pro seniory v Táboře může začít.
Stavba centra pro seniory pokračuje

Moderní péče

„Podíl na tom má i to, že zde budou žít osoby s neurodegenerativními nemocemi a body přibyly i za inovativnost. Po podpisu smlouvy s Jihočeskou univerzitou je Tábor aplikačním garantem moderních metod v péči o seniory,“ řekla Olga Bastlová.

Jak uvedl mluvčí radnice Luboš Dvořák, investorem stavby je město a práce díky počasí rychle postupují.

V rámci vybudování nového Centra pro seniory se pustila těžká technika do bourání, demolice se týká staveb v areálu bývalé zdravotnické záchranné služby.
Bourací práce u táborské nemocnice začaly

Stavba roste

„Do konce února se uskutečnily demolice původních objektů zdravotnické záchranné služby. Pomalu se začíná rýsovat jak objekt domu pro seniory, tak sousední dům s pečovatelskou službou,“ upřesnil s tím, že zde je ve hře ještě žádost o další dotaci ve výši 9 milionů.

Dům pro seniory bude podsklepený. Z místa stavby odvezla nákladní auta 5,5 tisíce metrů krychlových zeminy. „Aktuálně dělníci provádějí podkladní vrstvy pod železobetonovou základovou desku. Podkladní vrstvy tvoří štěrk, betonová mazanina, vodorovné izolace a na ni přijde krycí beton. Na beton se bude na přelomu května června armovat železobetonová deska,“ popsal stavební práce.

Poblíž táborské nemocnice vznikne domov s pečovatelskou službou o kapacitě 25 lůžek a domov se zvláštním režimem pro klienty trpícími například stařeckými demencemi o kapacitě 45 lůžek.
Financování centra pro seniory už je jasné

Dům s pečovatelskou službou začal vznikat v březnu pilotážemi. Na pilotech leží železobetonová deska o výšce 30 centimetrů. „V současnosti se staví monolitické železobetonové konstrukce prvního nadzemního podlaží. Na sloupech leží průvlaky se stropní konstrukcí prvního podlaží. Na konci května, začátkem června se stavbaři dostanou o patro výše. Hotova je už také přípojka vody,“ doplnil Dvořák.

Dodavatelem investice je společnost Spilka a Říha s cenou 239,5 milionů korun. Investice potrvá 820 dní a zcela hotovo by tak mělo být v únoru roku 2022.