V letošním roce se do v pořadí již 28. ročníku soutěže přihlásilo celkem 21 studentů, z toho bylo třináct prací z historie 20. století a osm z oboru sociologie. Slavnostní vyhlášení výsledků a předání cen se uskutečnilo v pátek 20. října v Památníku E. Beneše.

Jak informovala pracovnice podatelny a referentka spisovny městského úřadu Iva Boušková, z oblasti historie 20. století cenu 1. stupně získal Jan Moravec z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně za soutěžní práci: Italští uprchlíci za první světové války na Velkomeziříčsku. Cenu Edvarda Beneše 2. stupně obdržela Veronika Koubová z Filozofické fakulty Karlovy univerzity v Praze za soutěžní práci: Intermezzo v biskupské službě Štěpána Trochty v letech 1950-1968, Vracím se k vám. Cenu Edvarda Beneše 3. stupně dostala Zuzana Cilerová z Přírodovědně-humanitní a pedagogické fakulty Technické univerzity v Liberci za soutěžní práci: Mimořádný lidový soud v Mostě v tzv. prvním retribučním období. Případy příslušníků SS. Čestné uznání v oblasti Historie získali Jakub Racek z Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity v Brně za soutěžní práci: Ke každému z vás osobně se obracím. Život P. Josefa Čupra SJ (1934-2019) a Roman Štér z Filozofické fakulty Karlovy univerzity v Praze za soutěžní práci: Československý výbor obránců míru a jeho místo v politickém systému Československa v letech 1949-1956.

Předávání Cen Edvarda Beneše v Sezimově Ústí.
V Sezimově Ústí již podvacáté ocenili práce vysokoškoláků

V oblasti sociologie cenu 1. stupně převzala Jana Spurná z Filozofické fakulty Karlovy univerzity v Praze, za soutěžní práci: Typy plýtvání potravinami v českých domácnostech. Cenu 2. stupně obdržela Barbora Procházková z Fakulty sociálních věd Karlovy univerzity v Praze za soutěžní práci: Zvládání pandemie Covid-19 u akademických pracovnic-matek. Cenu 3. stupně dostal Jan Pácl z Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně za soutěžní práci: Bytí virtuálním studentem: Mediovaná realita distanční výuky. Čestné uznání v oblasti sociologie získala Martina Veletová z Filozofické fakulty Univerzity Palackého v Olomouci za soutěžní práci: Život a práce v domově pro seniory. Kvalitativní případová studie.