Čtyři kilometry od Veselí nad Lužnicí leží obec Sviny, kde zmínky o vzdělávání zdejších dětí sahají až do roku 1795. Patří tedy k těm Obecná škola ve Svinech.nejstarším v regionu. Jak zachytil první kronikář a řídící učitel Adolf Peuker, před tím chodili školáci ze Svinů do Zálší.
„Ku škole svinenské byla přiškolena obec Kundratice a Borkovice. Poslednější se ale roku 1829 vyškolila a zřídila samostatnou školu v Borkovicích," popisuje řídící.

Budovu obecné školy, která dnes stojí přímo na návsi a slouží jako prodejna a mateřinka, byste dříve na témže místě hledali marně. První škola stávala o kousek dál u kaple, byla to chatrná dřevěná chalupa krytá došky. I přesto tady vydržela až do roku 1862. „Byt učitele skládal se z malé světnice, černé kuchyně a komory. V učebně bylo šest dlouhých hrubých lavic, umístěna tam pekárna, trouba k pečení a krytá jáma na brambory. Roku 1862 byly stěny staré školy zbořeny, došková střecha podepřena a podezděna. Roku 1882 postavena nynější nová školní budova a ze staré školy zřízen byl chudobinec," píše kronikář. Jako chudobinec budova sloužila do roku 1962 a pak skončila srovnaná se zemí.

Drahá přestavba

Prvním učitelem ve Svinech se stal Jan Perek, a to od roku 1795 do roku 1834. Po něm převzal roli kantora na 47 let jeho syn Václav a poté syn Václava Jan. Po něm se stal roku 1909 řídícím Tomáš Dvořák. Roku 1885, tedy již v nové školní budově, nechala obec zřídit druhou třídu a vystřídala se tady další řádka kantorů.

Kantoři ve škole: • Vilém Kurc • Matěj Daněk
• Tomáš Dvořák • František Kubeš • Josef Rypáček • Alfred Tonner • Jaroslav Hlubůček
• Kamil Vinzik • Karel Fafl 
• Bohumír Prokop • Matěj Kulhánek • Josef Kozel • Tomáš Roubík • Josef Kopačka 
• František Jaroš • Tomáš Lehák • Karel Frejlach • Jan Hrdlička • Karel Nováček • Viktor Kadlec • M. Jungmann • Josef Vyhlídka • Jan Hrdlička • Jan Vážný • Marie Jindrová • František Rachař • Emílie Hajná

V roce 1919 se ze školy stává škola lidová, vyučuje se ve středu a v sobotu dopoledne a kantoři jsou Adolf Peuker a Jan Hrdlička. Svoji podobu si budova zachovala do roku 1924, kdy obec rozhodla o přestavbě a o rok později se do ní pustila. „Přístavba byla zadána staviteli Karlu Kazdovi, který ji provedl nákladem 30 912 korun ač vlastně podal nabídku 20 100 korun," popsal Adolf Peuker s tím, že komise na stavbě našla 18 chyb, které se musely opravit.

Za války fungovala škola stejně jako v jiných letech a nijak se na docházce dětí nepodepsala. V té době do školy chodívala Marie Třída, do které chodila Marie Davidová v letech 1962 – 1966. Štráfeldová (1935): „Učíval mě František Racháč. Náš ročník byl hodně silný. Jenom do první třídy nás nastupovalo dvanáct."
V roce 1962 usedla do lavice i Marie Davidová (1956), která ve Svinech strávila celý život a nyní se stará o kroniku. „Čtyři ročníky se učily ve dvou třídách, a pak jsme jezdili do Veselí. Učil mě nejprve Bohumil Liška, poté Miloslav Zamhouřil z Veselí, Anna Lonská a Františka Čechurová," začala své vyprávění.

Dostali smyčcem

„Do školy jsem chodila ráda, protože jsem se těšila na děti a s učiteli byla sranda. Museli být přísní, ale když jsme se učili, neměli jsme problémy. Jinak jsme chytli pár facek. Učitel hrával na housle, tak jsme občas dostali smyčcem," směje se.
Ráda vzpomíná na svoji čtvrtou třídu, kdy měla psa Bojka. Doprovázel ji do školy i ze školy.
„Jednou jsem furt nešla, tak doběhl do školy a odnesl mi botu. Když jsme skončili, tak jsme s paní učitelkou Čechurovou hledaly botu i po zahradě, ptala se dětí a nikdo nic nevěděl. Šla jsem domu v bačkorách a bota ležela na zahradě. Letěla jsem k autobusu, se kterým jezdila paní učitelka domů, a nasmály jsme se tomu."Kronikářka Marie Davidová.

Ve škole býval také řídící ve výslužbě František Novák. „Míval dřevěnou nohu. To jsem nevěděla. Před školou byl klandr a on o něj byl opřený. Kluci v parku zlobili a lezli po stromech. On je napomínal a oni z toho měli srandu, protože věděli, že za nimi nemůže," zakončuje své vyprávění kronikářka obce.
Škola přestala fungovat v roce 1978. Důvodem byla přístavba základní školy na Blatském sídlišti ve Veselí nad Lužnicí. Škola sloužila žákům nepřetržitě 183 let. Poslední učitelkou ve Svinech byla Marie Málková.