Akce podle mluvčího táborské radnice Luboše Dvořáka naváže na realizovanou první etapu v křižovatce ulic Vodňanského a Blanická a končit bude v ulici Vožická u č.p. 2865.

Městský úřad Tábor, Odbor dopravy obdržel žádost o stanovení přechodné úpravy provozu, povolení zvláštního užívání a povolení uzavírky místní komunikace v části ulice Vožická, a to v termínu od 10. června do 5. ledna. "Uzavírka komunikace tedy potrvá přes půl roku. Termíny jsou závislé na vývoji počasí. Stavba zahrne úsek od křižovatky s ulicí Blanická po křižovatku s ulicí Jesenského. Důvodem je zajištění rekonstrukce komunikace, inženýrských sítí a asfaltových povrchů ve zmíněné místní komunikaci," přiblížil Luboš Dvořák.

Pokračoval, že se jedná se o společnou investici města Tábora a Vodárenské společnosti Táborsko s.r.o. (VST). Jak informoval ředitel VST Lubor Tomanec, investice je nutná, neboť kanalizace a vodovod jsou tu ve špatném stavu a je třeba je obnovit. Kanalizace navíc nově povede v jiné trase.

Celková cena díla pro oba investory je 17 milionů Kč bez DPH, z toho část pro VST činí cca 15,3 milionu Kč bez DPH, část pro město Tábor cca 1,7 milionu Kč bez DPH.

Přístup k nemovitostem

"Pracovní místo stavby se bude posouvat dle postupu prací tak, aby byl vždy zachován příjezd k dotčeným nemovitostem a provozovnám, vždy z jedné nebo druhé strany uzavřeného úseku. Průjezd stavbou bude povolen vozidlům stavby, dopravní obsluze a Správě železnic. Při recyklaci a pokládce asfaltového povrchu bude vjezd povolen jen vozidlům stavby," uvedl Luboš Dvořák.

Objížďka

Objízdná trasa pro automobilovou dopravu bude stanovena po silnici č. II/123 ulicí Zavadilská – Stránského – Soví, dále pak po místní komunikaci v ulici Průběžná – Budovcova (obousměrně). Autobusy MHD budou využívat objízdnou trasu ulicí Jesenského, která z těchto důvodů bude vyblokována, dále pak ulicí Blanická, napojením na ulici Vodňanského (obousměrně). Náhradní autobusové zastávky budou přemístěny do ulice Jesenského (blízko ke křižovatce s ulicí Vožická).

close Vožickou ulici v Táboře čeká oprava. info Zdroj: Se souhlasem Luboše Dvořáka zoom_in Vožickou ulici v Táboře čeká oprava.