Ředitelé základních škol se na návrat žáků prvního stupně od příštího pondělí velice těší. Žáky čekají dvakrát týdně antigenní testy. V základní škole Helsinská se bude testovat vždy v pondělí a ve čtvrtek.

„Třídy jsme rozdělili podle pavilonů, aby byly zaplněné pouze z poloviny,“ upřesnila ředitelka Alena Heršálková, která tak v pondělí čeká prvních 123 dětí. Další týden dorazí druhá polovina, která čítá 126 dětí.

„Testovat budeme jak ve školní družině, tak i během první hodiny školní výuky. Pokud budou chtít být při testování přítomni i zákonní zástupci dětí, v tom případě je budeme testovat ve vestibulu školy,“ upřesnila Alena Heršálková.

Základní škola Zborovská rozdělila třídy podle výuky jazyků a vyučujících. „Museli jsme zohlednit především to, abychom měli učitele pro výuku,“ uvedla zástupkyně ředitele pro první stupeň Pavlína Černá. Jedním z klíčů se tak stalo to, aby do školy mohly chodit děti pedagogů ve stejnou dobu, jako oni sami učí.

Jinak by totiž museli učitelé zůstat se svými dětmi doma, škole vy tak vznikl problém se zajištěním dostatečného počtu pedagogů. Druhým klíčem bylo rozdělení podle výuky jazyků tak, aby mohly děti zůstat v kontaktu se svým vyučujícím i během online výuky.

Střídat se v táborské ZŠ Zborovská bude přibližně 400 dětí, rozdělených na zhruba stejné poloviny po dvou stovkách