V areálu kasáren Jana Žižky v Táboře bude dočasně zpřístupněna rozsáhlá plocha zeleně. Ta zde vznikne zřejmě už v příštím roce.

Jedna budova v areálu kasáren byla už před lety zrekonstruována na byty. Další dva objekty má ve vlastnictví soukromý subjekt – společnost AXR. V nich by také měly vzniknout byty. U Kyjevské ulice se nachází vojenský objekt, který je ve vlastnictví Armády ČR a funguje jako sklad.

Předcházet tomu bude odstranění zbytků panelových cest a demolice ruin dvou garáží a jednoho starého objektu. Rozpočet na vyčištění území a jeho přeměnu na travnatou plochu, vhodnou k relaxaci obyvatel, je vyčíslen na 14,8 milionů korun včetně DPH.

Starosta Tábora Štěpán Pavlík oznámil, že už je zpracován projekt demoličních prací. „Hmota budov se zbourá a rozemele, vytrhají se staré panelové cesty. Vše se zpracuje na místě,“ popsal.

Na pozemku se nachází suť po předchozích demolicích. Z nově vzniklé sutě se vytvoří nerovnosti, ty se překryjí geotextilií a plocha bude oseta trávou.

Starosta dodal, že tak velká plocha zeleně bez zástavby bude v centru města raritou. „Pokud se vše podaří, tak by zde už v příštím roce měl vzniknout velký otevřený prostor,“ sdělil.

Tábor zároveň žádá o dotaci na zušlechtění dvou třetin tohoto takzvaného brownfieldu. Ta by měla být až 50procentní. Podmínkou získání dotace ve výši zhruba pěti milionů korun je, že se na daném území po dobu pěti let nesmí stavět (inženýrské sítě se vytvořit smí).

Ve zbývající třetině území bývalých kasáren je panelů pouze minimum. Na úpravy této třetiny Tábor nezažádal o dotaci, aby s ní mohl nakládat bez omezení nejen stavebně, ale i majetkově.

Je zřejmé, že tato lokalita v centru města a v blízkosti nemocnice má velký potenciál. Urbanistická studie dále napoví, jak bude zástavba území vypadat v budoucnu. Louka tu tedy nezůstane navždy.

Starosta už dříve oznámil, že byla ustanovena staronová pracovní skupina, která se bude věnovat areálu bývalých kasáren a která fungovala už v roce 2017. Skládá se z představitelů vedení města a vedoucích dotčených odborů. Přizváni jsou také architekti Iveta Černá a Martin Kraus.