Strážníci už kameru uvedli do provozu a záběry sledují na služebně. Tato kamera trvale monitoruje výhradně pietní místo, kde bylo v období heydrichiády za druhé světové války popraveno 156 obyvatel. Kromě toho prostor sleduje ještě jedna (dříve umístěná) kamera, která má ale v zorném úhlu široké okolí památníku. „Nová kamera měla být původně pevná, ale nakonec je otočná, umožňuje využití detailního zoomu. Ihned víme, co se kolem památníku děje. Pořízení kamery stálo do 40 tisíc korun,“ uvedl velitel táborské městské policie Petr Svoboda.

Město Tábor si od nové kamery slibuje, že zde ubude odsouzeníhodného vandalismu, případně se podaří rychle zadržet pachatele. Zdejší pietní místo je bohužel často poškozeno neslušnými nápisy nebo sprejerskými výtvory. Kromě samotného památníku vandalové ničí přilehlou zeď a schodiště vedoucí k památníku. V posledních letech se poškození děje čím dál častěji.

Odbor kultury a cestovního ruchu, který má areál ve správě, opravuje památník minimálně jednou za rok. Naposledy byl památník výrazně poničen loni na podzim. Už v roce 2019 činily opravy za odstranění graffiti, opravy plastik a omítek zhruba 15 tisíc korun. Loni odbor opravil uvolněné desky za přibližně 9 tisíc korun. V řádech desítek tisíc korun stálo odstranění podzimního barbarství.

Vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu Radka Šimková je ráda, že kamera míří na pietní místo. „Věříme, že kamera vandaly odradí. Jedná se o pietní místo, kde se odehrála jedna z nejhrůznějších etap dějin města a vlastně celého státu. Vždy, když areál popraviště někdo poničí, myslím na všechny pozůstalé, kteří tam přinášejí květiny a musejí se na poškození dívat. Mrzí mě to za ně, bolí mě to. Doufám, že památník bude nadále v důstojném stavu bez krajně nevhodných nápisů a sprejerských maleb,“ uvedla vedoucí odboru.