Podle vedení města zde vznikne objekt sloužící k archivaci městských a knihovních dokumentů. „Bude to tzv. spisovna. Před časem jsme rozhodli, že zde vznikne městský archiv, protože máme zákonnou povinnost listiny archivovat a ty prostory se jeví ideální,“ popsal starosta Štěpán Pavlík. Například stavební úřad musí dokumenty schraňovat 20 let.

Město řešilo prostorové potíže, kam množství listinného materiálu uskladnit. Ve hře byla i novostavba ve dvou lokalitách, ale tyto možnosti se ukázaly dražší než rekonstrukce bývalé tržnice. „Je to objekt bez oken, odpovídající charakteru původního krytu, který dosud nenašel vhodného nájemce a jiné účelné využití,“ konstatoval starosta.

G-centrum v Táboře získá nová střešní okna. Radní posvětili výběrové řízení

Prostory, kde kromě tržnice byla i prodejna zeleniny či bunkr civilní obrany a lidé je využívali třeba jako zkratku do centra, dlouho marně čekaly na obrodu. „Bylo opravdu smutné se tu na to dívat, jak je to zamřížované. Jsme zvědaví, co z toho bude, až to dokončí,“ zmínila obyvatelka ulice čekající na MHD u zastávky Poliklinika.

Cenou hýbaly práce navíc

Předpokládaná cena zakázky byla přes 13 milionů korun, samospráva ve výběrovém řízení zvolila výhodnou nabídku, která kalkulovala s částkou přes 10 milionů korun. „Vznikly nějaké vícenáklady, takže se to nakonec vyšplhalo na sumu kolem 12 milionů,“ dodal Pavlík s tím, že za navýšení ceny mohlo složité bourání a ocelové pancéřové dveře původního krytu v objektu.

„Také jsme si více hráli s finálním vzhledem stavby do frekventované táborské třídy tak, aby fasáda ladila se stávající zástavbou,“ podotkl starosta.

Až 25 tisíc knih

Budova poslouží i táborské knihovně. Jak už dříve informovaly knihovnice, do objektu mají přesunout až 25 tisíc publikací. „Budou tam prostory pro oddělení regionálních služeb knihovny. Od listopadu tohoto roku tam budou mít své království naše kolegyně metodičky a hlavně výměnné fondy - knihy, které kolegyně s velkou péčí rozváží mezi malými knihovnami v bývalém táborském okrese, aby bylo všude co číst,“ vysvětlily, když v létě poptávaly pro přepravu knih krabice od banánů.

Uvnitř netradiční nemovitosti vznikne podle stavebního povolení tzv. stavba občanské vybavenosti sloužící zejména jako archiv spisové dokumentace a sklad městské knihovny. Interiér má být vybaven také moderním sociálním zázemím, kancelářemi pracovníků včetně badatelny. Stavbu projektoval táborský Ateliér architektury Šimeček a zhotovitelem je soběslavská společnost Spilka a Říha. 

Projektová dokumentace řešila zejména:

• vybourání stávajících příček a vyříznutí částí železobetonových stěn

• osazení ocelových průvlaků do nových otvorů

• odstranění stávajících dlažeb a kazetových podhledů

• zřízení nových příček, obkladů, omítek, podlah a podhledů

• osazení nových oken a dveří

• zřízení nových rozvodů vodovodu, kanalizace, vzduchotechniky, vytápění a elektroinstalace

• osazení dřevěných regálů a regálů pojíždějících po kolejnicích