„V současné době, z důvodu nepříznivých klimatických podmínek, dochází k hraničním teplotním podmínkám pro začátek dodávky tepla pro vytápění. Sledujeme teplotní vývoj a také předpovědi pro počasí. Abychom vyhověli žádostem zvláště starším občanům a rodin s malými dětmi, rozhodli jsme se dne 1. září, kdy je oficiální začátek topné sezony, začít s postupným najížděním systému pro vytápění,“ uvedl jednatel.

Systém řízení a regulace, kterým jsou vybaveny jednotlivé domovní předávací stanice, reguluje dodávku tepla do jednotlivých objektů. Proto v případě, že venkovní teplota přesáhne 13 °C, dojde k uzavření stanice pro dodávku tepla pro vytápění.

„Teplo bude tedy dodáváno jen v ranních a večerních hodinách, kdy dochází k poklesu venkovní teploty,“ vysvětlil jednatel. Společnost Bytes dále upozorňuje, že v důsledku rozsáhlé investiční akce společnosti C-Energy Planá, která spočívá ve výměně potrubí a náhradě teplonosné látky z páry na horkou vodu, může docházet k dočasným výpadkům dodávky tepla (zvláště pro oblast Pražského předměstí a přilehlých oblastí).

„Tyto výpadky se snažíme v koordinaci se společností C-Energy Planá minimalizovat. Děkujeme za pochopení,“ dodal Ondřej Semerák.