Jak informoval jednatel společnosti Bytex Ondřej Semrád, ukončení topné sezony je sice vyhláškou stanoven až na 31. května, avšak je zde povinnost dodržet i druhou podmínku. "A to aby průměrná denní teplota venkovního vzduchu v příslušném místě nebo lokalitě nevystoupila nad plus 13 stupňů Celsia ve svou po sobě následujících dnech a podle vývoje počasí nešlo očekávat pokles této teploty pro následující den,“ uvedl Ondřej Semerád.

Tato podmínka byla dle jeho vyjádření aktuálně splněna. Při následném poklesu průměrné denní teploty venkovního vzduchu pod +13 stupňů Celsia by Bytes vytápění operativně obnovil.

Táborští si v příštím roce připlatí.
V Táboře podraží teplo i svoz odpadu, kvůli vyšší DPH si lidé připlatí i za vodu

"Současná topná sezona se vyznačovala výraznými teplotními skoky a celkově teplým průběhem, což je patrné i na denostupňovém srovnání s průběhy prvních 4 měsíců minulých let," vysvětluje Ondřej Semrád. Poznamenává, že denostupně jednoduše udávají, kolik energie je třeba vydat na topení v konkrétním časovém období v konkrétní lokalitě.

Zdroj: Se souhlase Bytes Tábor