České Budějovice - „Navrhuji interaktivní diskusní pořad. Nadnesu některá témata, na která můžete reagovat,“ začal v pátek s úderem desáté hodiny Jan Švejnar veřejnou diskusi s občany v krajském městě.
„Mám úzký vztah k jižním a jihozápadním Čechám, protože můj otec pochází z Domažlic a v Klatovech si odsloužil vojenskou službu. Já sám jsem byl na jihu několikrát jako turista,“ řekl v úvodu a poté zbilancoval vývoj české ekonomiky v posledních 17 letech.
„Jako region střední a východní Evropa si vedeme poměrně dobře, jako země jsme zpomalili v polovině 90. let a ztratili dva roky proti ostatním. Přesto jsme jedna z nej〜ote〜vřenějších ekonomik na světě a jsme před mnoha ostatními zeměmi Evropské unie. Dvě třetiny toho, co vyrábíme, vyvážíme, a v tom poměru i dovážíme,“ uvedl a dokládal statistickými údaji v grafech.
„Hledání nových zdrojů energie považuji za krátkodobou strategii, ale my i celá Evropa se nevyhneme uvažování o další generaci nukleárních elektráren,“ reagoval na jedno z ožehavých témat Jihočechů.
„Máme tady ten Budvar a oni nám ho chtějí prodat,“ zazněl další dotaz ze sálu, a za odpověď si Jan Švejnar vysloužil potlesk: „Nespěchejte, všichni na světě oceňují Budvar a nejdůležitější je zachování kvality. Budvar je zlatý, že je všude na světě, kde ho znají, já ho piji všude, kde ho najdu. Až budete Budvar prodávat, je důležité, aby byla zajištěna kvalita piva.“
Na závěr prozradil, že se zabýval postoji Edvarda Beneše. „Viděl nás mezi Německem a Ruskem. Myslím, že budeme muset být silným státem, protože Rusko bude důležitý partner i oponent.“