Bez lékařů se budou muset v noci či o víkendu obejít podle krizového scénáře už od května posádky zdravotnické záchranné služby na Vltavotýnsku, Trhosvinensku, v okolí Soběslavi či Vodňan. Na zaplacení práce doktorů chybí záchrance peníze.

Pokud se nepodaří najít schůdné řešení, někteří lékaři, kteří tu dnes pracují externě, vypoví své služby. Podle ředitele Zdravotnické záchranné služby Jihočeského kraje Marka Slabého i náměstkyně hejtmana Ivany Stráské je taková situace v krajním případě únosná jen na omezenou dobu. „Nemůžeme si dovolit omezení bezodkladné lékařské péče,“ je přesvědčena Stráská.

To se ale může stát v případě, že by ze systému služeb vypadli právě externisté. Výpovědí k 1. květnu hrozí dvě desítky z nich. „Nedokážu si to dost dobře představit, rozepsat 150 nočních a víkendových služeb mezi deset až dvanáct lékařů dost dobře nejde, člověk nemůže dlouhodobě sloužit patnáct nocí a víkendů za měsíc. Museli bychom pak omezit počty posádek s lékařem, což by se dotklo zejména periferních oblastí,“ naznačuje krajní řešení MUDr. Slabý.

Neutěšená situace ve financování provozu záchranky vznikla proto, že memorandum vlády vyvolané výzvou Děkujeme, odcházíme sice slíbilo zvýšení platů i lékařům záchranky, ta už ale k tomu potřebné peníze na rozdíl od nemocnic nedostane od pojišťoven a musí je žádat z napjatého krajského rozpočtu.

„Na jihu Čech to dělá pět milionů ročně,“ vysvětluje bohužel jen první z finančních problémů ředitel jihočeské záchranky Marek Slabý. Do složité situace jej staví i stovka vesměs nemocničních lékařů, kteří na záchrance slouží dobrovolně ve volném čase coby externisté, a to především v noci a o víkendech. Těm by se měly zvýšit výdělky na základě dohody o pracovní činnosti. „Těmto lékařům jsme nabídli zvýšení sazby o třicet korun na hodinu, pro nás to ale dělá dalších devět milionů za rok, které nemáme v rozpočtu, a toto břímě tak leží opět na našem zřizovateli, tedy Jihočeském kraji,“ vypočítává Slabý další částku, kterou je potřeba dát dohromady.

Ani ta však zřejmě nebude stačit. „Dvacet externích lékařů z Budějovic požaduje navýšit odměny o sto korun na hodinu, tedy tak, aby za služby u záchranky byli odměněni srovnatelně jako v nemocnici. Podali výpovědi, a pokud nedojde k dohodě mezi záchrankou, lékaři a krajem, budeme nuceni omezit počty posádek s lékařem,“ odhaduje Slabý možné dopady.

Jak vyhovět platovým nárokům lékařů a zajistit tak normální chod záchranky, je teď předmětem intenzivních jednání mezi zdravotnickou záchrannou službou, Jihočeským krajem i samotnými lékaři. Při hledání potřebných 34 milionů korun bude třeba sáhnout do rezerv samotné záchranné služby. Vyčerpání fondů se ovšem odrazí v příštím roce. „Může to mít do budoucna negativní dopad na investice,“ je si vědom Slabý.

Podle náměstkyně hejtmana Ivany Stráské bude nutné sáhnout i do rezerv krajského rozpočtu. „Jednáme s kolegy, kteří mají na starosti finance, a hledáme možné cesty. Nemůžeme ale vzít peníze určené na silnice, do oblasti školství či na investice,“ zdůrazňuje.