Po mnoha letech příprav a diskusí se Budějovická ulice konečně dočká celkové opravy. Její první etapu spustí 9. července a bude se týkat úseku od křižovatky s Purkyňovou ulicí po křižovatku s Bílkovou ulicí. Úplná uzavírka Purkyňovy ulice by však zkomplikovala provoz, místostarostka Michaela Petrová proto v současnosti řeší možnost zachování aspoň jednoho jízdního pruhu pro integrovaný záchranný systém a autobusy městské i linkové dopravy.

„Stále platí, že s touto variantou počítáme. Přesto však nemůžeme předem vyloučit, že se vyskytnou takové komplikace, které ji nakonec neumožní,“ sdělila místostarostka. Pro běžnou dopravu zůstane úsek uzavřen až do listopadu.

Objízdné trasy jsou vyznačeny na přiložené mapce. Kdo nebude potřebovat jet do centra, může použít objízdnou trasu přes lanový most přes Jordán.


Objízdné trasy jsou vyznačeny na přiložené mapce. Kdo nebude potřebovat jet do centra, může použít objízdnou trasu přes lanový most přes Jordán. Foto: www.taborcz.eu


Rekonstruována bude postupně celá délka vozovky, tedy přes 1,2 km. Ta je rozdělena do pěti etap. Předpokládá se, že každý rok bude realizována jedna etapa vždy od křižovatky ke křižovatce v pořadí: 1. Bílkova – Purkyňova (včetně křižovatek), 2. Bílkova – Havlíčkova (včetně křižovatky), 3. Havlíčkova – Křižíkovo náměstí, 4. Purkyňova – Chýnovská a 5. část Chýnovské. Pořadí etap je dáno především postupem výměny vodovodu a kanalizace. Součástí je také plynofikace celé ulice.

Výměnu vodovodní a kanalizační sítě financuje Vodárenská společnost Táborsko. Jednotliví správci sítí provedou podle svých potřeb a na své náklady práce na svých sítích, Technické služby rekonstruují veřejné osvětlení, Jihočeský kraj povrch komunikace a město Tábor chodníky a veřejnou zeleň. Práce budou probíhat podle smlouvy po 12 hodin denně, 7 dnů v týdnu. Vítězná firma zakázku vysoutěžila za necelých 40 milionů korun.

„Jsme si vědomi, že uzavírka přinese dopravní komplikace, nicméně především fakt, že vodovodní a kanalizační rozvody jsou za hranicí životnosti nám nedává žádnou jinou možnost. Poslední rekonstrukce byla dokončena někdy v roce 1974,“ sdělil vedoucí odboru investic Karel Hotový.

Objízdné trasy jsou vyznačeny na přiložené mapce. Kdo nebude potřebovat jet do centra, může použít objízdnou trasu přes lanový most přes Jordán. Ta je sice delší, ale měla by být rychlejší.