Jak bude nová tvář hlavní dopravní tepny města v budoucnu vypadat, není zatím možné říct definitivní slovo. Nepadlo ještě ani na radnici. Místostarosta Martin Jirovský (T2020) však tvrdí, že ani některé návrhy lidí neskončí v odpadkovém koši.
„Konečný návrh podoby předložím radním města. Zatím jsme už zapracovali řadu podnětů od občanů, které vzešly jak z besedy s nimi, tak z dotazníků, které jsme všem lidem z ulice rozeslali,“ potvrdil včera předkladatel materiálu a místostarosta.
Především beseda před dvěma týdny naznačila, v jakých mantinelech by se podle občanů měla přeměna ulice pohybovat. Jirovský proto připouští, že dle požadavků je nutné se nad běžný rámec zabývat čistotou ulice, aby lidé z této části města netrpěli velkým množstvím prachu. „Garantovat občanům můžeme také režim parkování, ale jak se ukázalo nic není jen bílé a černé,“ dodal Jirovský s odkazem na výsledek dotazníkové ankety.
Lístky vyplnilo a odevzdalo 90 lidí. A přestože při besedě v restauraci Kapital byla drtivá většina přítomných proti širším chodníkům a výsadbě stromů, anketa už tak jasně nedopadla. Na stejnou stranu, tedy proti rozšiřování, se postavilo vcelku těsných 52 procent respondentů, ostatní by prostornější chodníky a stromy v ulici uvítali.
S touto úpravou souvisela i další otázka: zda lidé souhlasí, aby s rozšířením chodníků, výsadbou stromů a zřízením cyklostezky došlo k zúžení jízdních pruhů a úbytku parkovacích míst s následnou kompenzací v Mostecké ulici. Záporně se vyjádřilo 59% hlasujících, kladně 41 procent. S větším rozdílem v názoru se setkala otázka o vyhrazeném parkování pro zásobování a návštěvy obchodů. Tato místa by uvítalo plných 60% odpovídajících.
S největším rozdílem pak dopadl dotaz po vzniku cyklostezky. Na Budějovické ulici by ji chtělo pouze 28% tazatelů, ostatních 72% je proti.
„Naším prioritním zájmem je plynulý průjezd po ulici s preferencí autobusů. Na druhém místě parkování, komfort pro pěší a snížení prašnosti a na třetím místě cyklotrasa. V této anketě nedostala jednoznačnou podporu, proto není hlavní prioritou,“ dodal místostarosta.