Nechceme stromy, široké chodníky ani cyklostezky, ale dostatečné parkování a rychlý průjezd ulicí. To slyšel místostarosta Martin Jirovský (T2020) na adresu uvažované podoby Budějovické ulice.
V restauraci Kapital, kde se beseda s občany konala, si musel připadat jak v jámě lvové. Lidé mu dostatečně nahlas dali na vědomí, že ani s jeho další vizí, nazvanou Přijatelný kompromis pro všechny, nesouhlasí. Je jim totiž jasné, že Budějovická se nikdy nestane městským bulvárem jako ulice 9. května, ale i po rekonstrukci zůstane důležitou a hodně zatíženou dopravní tepnou.
Vlna nesouhlasu se na hlavu místostarosty snesla hned v úvodu. To když se zmínil, že by se mohly rozšiřovat chodníky. „To je hloupost a naprostý nesmysl! Vždyť tam chodí málo lidí,“ ozvalo se sálem. Stejné reakce se dočkal u všech navrhovaných změn. Občany z Budějovické ulice kupodivu nenadchly ani stromy, které by se na šedou ulici mohly po desítkách let zase vrátit a dát ji punc živého organizmu. „Tady se lidi nikdy nebudou procházet jako po pěší zóně. My tady potřebujeme kvalitní silnici a možnost zastavit před domem. Bydlím tady už čtyřicet let a teď je tu doprava nejlepší co pamatuju, tak nechápu, proč to chcete měnit,“ argumentoval Stanislav Vodsloň a od ostatních přítomných sklidil potlesk.
Lidem nevadila jen kruhová křižovatka na Křižíkově náměstí, ale ostatní zásahy u nich zcela propadly. Takže je otázkou, zda cyklisté tudy někdy v budoucnu projedou po bezpečné stezce, nebo dostanou–li autobusy preferenční pruh, aby nestály v kolonách. O stromech, které by ovšem ubraly místa ke stání, ani nemluvě.
Nad výroky „sousedů“ nechápavě kroutil hlavou jen mladší muž u zdi a dětský lékař Milan Rytíř. Oba se přiklonili také k estetické stránce věci, která by zhodnotila cenu bydlení na jinak nevábné ulici. Ovšem lékař neobstál ani s apelem na zdraví člověka, jemuž narůstání dopravy nepřidá.

Co navrhují znalci

Přizvaní odborníci na dopravu shodně navrhují rozšíření chodníků. Někteří pak i zúžení silnice a také redukci parkovacích míst. Právě u ní již předem očekávali negativní reakce občanů. Pavel Mandík z Pragoprojetku například navrhuje snížit počet z dnešních 63 na 39 míst. Tomáš Otepka jde dokonce až na pouhých 15 míst, návrh města hovoří o konečných 30 a pouze Lumír Zenkl by místa neubíral, neboť by se tím zhoršila situace se zásobováním. Připouští však, že v tom případě se vzhled a výraz ulice nepřiblíží k architektonicky přijatelnému řešení.

reporter.taborsky@denik.cz. Na této adrese očekáváme vaše názory k podobě Budějovické ulice. Nejlepší oceníme.