Podle Karla Hotového, vedoucího odboru investic, se uskuteční usazení betonových prefabrikátů lávky v prostoru Černých mostů zhruba kolem 10 hodiny. Pokud vše půjde hladce, bude hotovo kolem 2 hodiny. „Nechali jsme si časovou rezervu, kdyby se stalo něco nenadálého,“ vysvětlil Karel Hotový a dodal, že na místě budou pracovat dva jeřáby.

Jak uvedl Jan Pávek, vedoucí odboru dopravy, uzavírka povede od křižovatky Údolní ulice po křižovatku s ulicí Soběslavská a Chýnovská. Uzavření čeká rovněž křižovatku u Mostecké a Budějovické ulice. Ve stejném úseku lidé ani neprojdou.

Stavba lávky se dotkne také provozu městské hromadné dopravy. Autobusy po dobu trvání úplné uzavírky vynechají zastávku Černé mosty. Náhradní zastávka bude v Rokycanově ulici. Vozy MHD pojedou ve směru od centra Purkyňovou ulicí – Hromádkovou – Komenského – Rokycanovou a Soběslavskou po stávající trase.

Ve směru do centra pojede hromadná doprava ze Soběslavské ulice do ulic Rokycanova – Komenského – Hromádkova – Údolní – Budějovická a Purkyňova již po stávající trase. Výstavba nové lávky nad křižovatkou Černé mosty má předejít tomu, aby si lidé zkracovali cestu po železničním mostě a pohybovali se po kolejišti.

Stavba lávky vyjde na necelých 20 miliónů korun.