„Jsme tu výborná parta, sami si vytváříme vlastní kulturní život a snažíme se držet při sobě,“ shodují se Josef Vávrovský a Jiří Popelka, jedni z hlavních organizátorů společenského dění v Božejovicích.

Na první pohled tichá a poklidná víska jako každá jiná, avšak zdání klame.
Nuda v Božejovicích rozhodně není. Plesy, masopustní maškarní průvod, hasičské závody, den dětí, pálení čarodějnic, stavění májky a v neposlední řadě představení ochotnického divadla. Zkrátka během celého roku se zde něco děje.
„Není den, kdy bych se tu nudil, pokaždé když přijdu z práce, tak s kamarády vymýšlíme nějaké aktivity, buď si jdeme zajezdit na motorkách, nebo uděláme ohýnek a grilujeme, prostě se neustále scházíme a něco vytváříme,“ říká dvaadvacetiletý Milan Šimák, který je členem divadelního spolku, sboru dobrovolných hasičů a ještě reprezentuje Božejovice coby fotbalista FC Dynamo v okresním přeboru.

Hlavním tmelem vsi je Sbor dobrovolných hasičů Božejovice. Ti vykonávají nejen svou hlavní funkci, tedy případný protipožární zásah, hasičské soutěže a cvičení, ale v rámci souboru pořádají také pomocné obecní brigády. Čili různé drobné opravy v kulturním domě, úklidy po větších společenských akcích a podobně.

Jednou z dalších činností dobrovolných hasičů jsou víkendové služby v místní hospůdce.
V pravidelných intervalech se zde během celého roku vystřídá třicet šest hostinských - hasičů. „Ve vesnici, jako je ta naše, by se hospoda neuživila, proto jsme si ji pronajali od obce Jistebnice, provozujeme ji už patnáct let jako živnost a děláme to zadarmo,“ vysvětluje starosta hasičů Josef Vávrovský.

„V létě potom při větších venkovních akcích jsou do obsluhy zapojeni v podstatě všichni, tedy i ti, kteří neslouží. Zkrátka se přidá každý, kdo chce pomoci a my jsme za tuto vstřícnost velmi vděční,“ dodává jednatel SDH Jiří Popelka.
Skvělý kolektiv je jednou z věcí, na kterou jsou Božejovičtí právem pyšní. Díky týmové spolupráci si sami vybudovali místní hospůdku a také obnovili ochotnickou činnost.

„Určitě jsme velmi hrdí na divadlo a jsme moc rádi, že se nám povedlo jeho oživení, a to především díky Josefu Popelkovi a Boženě Loudové,“ shoduje se Jiří Popelka s Josefem Vávrovským.
V repertoáru božejovických ochotníků jsou všechny možné divadelní žánry. V minulosti tak božejovičtí herci odehráli například hry U pokladny stál, Hrátky s čertem, Ta naše Máňa a v letošní sezóně pohádku Jak byla čertům v pekle zima.

Na slovíčko s hasiči

Osada spadá pod obec Jistebnici. V současné době zde žije 196 obyvatel, z nichž převážná část je členy sboru dobrovolných hasičů. Nejmladšímu občánkovi Božejovic je bez mála rok a půl a nejstaršímu obyvateli je osmdesát devět let. První zmínky o osadě jsou z roku 1262, kdy spadala pod majetek pánů z Rožmberka. Příští rok tedy oslavíme 750 let od doby potencionálního vzniku Božejovic. Dominantou vsi je kaplička zasvěcená Panně Marii Sepekovské. Kaple byla před třemi roky rekonstruována, veřejnosti volně přístupná není, avšak po domluvě je možné do ní nahlédnout.Další naší chloubou je místní hospoda, v jejíchž prostorách bývala dříve škola a školka. Od toho také současný název hostinec U Školy. Na hospodu jsme pyšní především z toho důvodu, že jsme si jí vybudovali sami. Po revoluci byl k budově přistavěn společenský sál, z bývalého bytu řídícího se udělal výčep a v roce 2001 přibylo ještě divadelní jeviště. Mimo hospůdky je v budově i knihovna, klubovna mládeže a pošta. Rádi bychom zmínili také malovanou divadelní oponu, která se nám dochovala z roku 1932. Zajímavostí je, že opona je kopií obrazu Františka Ženíška. Originál je namalován na voskovém plátně a je součástí čtyř lunet v Panteonu Národního muzea v Praze. Kopii obrazu, tedy onu divadelní oponu, pak maloval ateliér Palášek z Kyjova. Co bychom dále chtěli vyzdvihnout je náš divadelní spolek. Ochotničilo se zde již před válkou, po válce byl spolek na nějaký čas zrušen tehdejším režimem a v roce 1995 došlo k jeho znovuoživení a od té doby hrajeme dodnes. Důležitou roli při obnově divadla sehrál filmový architekt Ludvík Široký, který nám v začátcích velmi pomohl s kulisami. Pan Široký nás naučil, jak kulisy vytvářet, jak s nimi pracovat v prostoru, zkrátka velmi se zasadil o prvopočátky obnoveného divadla. Jiří Popelka (jednatel SDH Božejovice), Josef Vávrovský (starosta SDH Božejovice)

MICHALA NOVÁČKOVÁ