Jak informoval Pavel Stolař, vedoucí oddělení přípravy a realizace staveb Odboru investic a strukturálních fondů, stroj krásně po vrstvách rozebírá zděné konstrukce garáží, materiál se třídí podle druhu a odváží. Díky tomuto postupu je na stavbě minimální hluk a prašnost.

Dodavatelem stavby je společnost Spilka a Říha s cenou 239 515 925,56 Kč vč. DPH. Investice potrvá 820 dní, což znamená, že hotova bude v únoru roku 2022.

Nové centrum nabídne pět funkcí a služeb: dům s pečovatelskou službou pro 25 klientů, dům se zvláštním režimem pro 45 klientů s diagnózami stařeckých demencí, sídla sociálních organizací jako je Český červený kříž, Svaz neslyšících a nedoslýchavých, Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých včetně dětské skupiny, centrální vývařovnu a centrální prádelnu.