Stopy slavné spisovatelky a velké vlastenky Boženy Němcové vedou do Tábora přes jejího syna Karla Němce. Především cestičky mezi záhony a políčky botanické zahrady jsou prošlapané jeho botami. Se zahradou, jejíž založení je datováno na 17. února roku 1866, spojil kus svého života.

 Do Tábora byl tehdejším vedením dnešní zemědělské školy povolán jako zahradnický odborník a pedagog.  To bylo v roce 1870, takže maminka do Tábora za ním už jezdit nemohla, zato otec Josef se k němu na sklonku života nastěhoval. V Praze upadl v nemilost, v Táboře si užil klidných dnů. Bydlet spolu měli v dodnes stojícím domě  U Pleiveisů na  Křižíkově náměstí. Tábor se mu stal i místem posledního odpočinku, jeho tělo pohřbili na hřbitově pod Kotnovem.

 Karel se v Táboře také oženil, jeho pěstitelské výsledky tak v táborské zahradě sledovala jeho druhá manželka Anna Marie Dostálová. A výsledky nebyly  bezvýznamné.

Založil vinici

K prvním zakladatelům školní zahrady sice Karel Němec nepatřil, protože do Tábora byl jako odborník povolán až o čtyři roky později, ale byl to právě on, kdo se významně podílel na jejím rozšiřování i provozu. Karel Němec tady například založil vinici a ovocnou školku. Na jih Čech přenášel zkušenosti získané v Praze, kde pracoval v nejstarší české botanické zahradě Na Slupi.

 Táborská je druhou nejstarší a původně zabírala prostor celého náměstí, neboť škola stála až za silnicí 9. května,  na druhé straně  sahala až na břeh Jordánu. Na téměř 4000 m2 se proto našlo místo i pro pokusná a zkušební políčka,  zelinářskou zahradu a ovocnou a lesnickou školku. Vznikla také první sbírka semen a rostlin.

„Základem zahrady byl soubor políček nazývaný hospodářský systém. Jednalo se o světový unikát, neboť do té doby byly rostliny v botanických zahradách členěny do skupin podle čeledí, zatímco zde bylo poprvé na světě použito členění podle zemědělského a průmyslového využití," upřesňuje k úspěchu tehdejší školy vedoucí zahrady Žaneta Šišková.
Nové období pro zahradu nastalo v roce 1900 povýšením vyššího hospodářského ústavu na Královskou českou akademii hospodářskou a také se stavbou nové budovy školy, jíž část zahrady musela ustoupit.

 Přestavba zahrady trvala deset let. Mezitím v roce 1907 začala vydávat tak zvaný Index Seminum, který v prvním roce  své existence obsahoval 1745 semen druhů a odrůd rostlin. Jejich výměna mezi botanickými zahradami po celém světě od té doby začala nabývat na síle.

 Na další vývoj zemědělského školství v Táboře měl vliv zákon z roku 1919, jímž byla zřízena Vysoká škola zemědělská v Brně. Hospodářská akademie v Táboře byla zrušena a místo ní vznikla čtyřletá vyšší hospodářská škola. I botanická zahrada se tak dostala pod křídla nové školy.

 Až do roku 1945 v zahradě nenastaly žádné podstatné změny. Hned po válce ale postavily nové skleníky a rozšířily plochy okrasných rostlin.

Srdcem zahrady

Do podoby výukové zahrady se neblaze zapsal rok 1975, kdy oázu klidu přetnula silnice. Toto řešení si vynutila rekonstrukce Budějovické ulice. Jiné řešení průjezdnosti městem se nenašlo.

 Přetnutí zahrady ale vážně narušilo hospodářský systém. Na 260 políček bylo zničeno a 120 dalších nová komunikace ohrožovala. Provizorium trvalo déle než se původně plánovalo. Protáhlo se na 15 let a ani odpor veřejnosti nezajistil opětovné scelení pozemku.
Městský národní výbor v roce 1988 dokonce plánoval v blízkosti zahrady výstavbu výrobny potravinářských polotovarů i s udírnou. V tomto případě byl ale konečně vyslyšen hlas veřejnosti a ze stavby v centru města sešlo. Silnice přesto zůstala další dva roky. V roce 1990 se podařilo prosadit její zrušení.

 Klid ale netrval dlouho. Ještě v tom samém roce průjezd aut zahradou opět hrozil. Zastupitelé totiž schválili nový územní plán, v němž se se silnicí znovu počítalo. Na rozdíl od provizorní panelové, která protínala botanickou zahradu 15 let,  měla být nová silnice trvalou záležitostí.

 Opět se ze strany veřejnosti strhla kritika. Na ochranu zahrady vzniklo v roce 1996 sdružení, které boj dovedl  až k uspořádání  místního referenda, jenž se podařilo prosadit do termínu krajských voleb v roce 2000. Téměř 80 procent táborských občanů se vyjádřilo proti plánovanému přetnutí botanické zahrady i proti silnici vedené po břehu Jordánu pod gymnáziem.

 I v tomto případě si Tábor připsal jeden unikát: šlo o první místní referendum v České republice, v němž si občané mohli rozhodnout o budoucím vzhledu města. Přitom v témže roce, ještě před podzimním referendem, zahradu i budovu školy ministerstvo kultury prohlásilo kulturní památkou.

 Části botanické zahrady: 1. hospodářský systém,  2. arboretum, které zabírá největší plochu,  3. tři skleníky, z nichž dva jsou přístupné veřejnosti a představují expozici  orchidejí, kaktusů, sukulentů a mnoha dalších tropických a subtropických rostlin.

Program akcí v botanické zahradě

20. 3. – Vítání jara. Podvečerní setkání, kdy se arboretum celé rozsvítí.
1. 5. – Květen – lásky čas. Recesistické charitativní setkání s oslavou dne milenců.
27. – 30. 5. – Výstava kaktusů.
11. – 12. 6. – Víkend otevřených zahrad.
24. – 26. 6. – Výstava fuchsií.
8. – 9. 7. – Výstava ovoce.
29. – 31. 7. – Výstava muškátů.
2. – 4. 9. – Výstava bonsají.
1. 10. – Den zemědělců, potravinářů a venkova okresu Tábor.
7. – 8. 10. – Výstava hub.
14. – 15. 10. – Výstava ovoce.
21. – 22. 10. –  150 let  zemědělské školy.