Za podpory borotínské radnice vznikla už loni v září příspěvková organizace Sociální služby městyse Borotín. Od ledna tohoto roku má zaregistrovány dvě služby: terénní odlehčovací službu a odborné sociální poradenství. Plný provoz služeb zahájila začátkem března.

„V současné době připravujeme podklady pro zařazení naší organizace do podmíněné sítě poskytovatelů sociálních služeb a probíhají drobné stavební úpravy zázemí,“ upřesnila ředitelka Lucie Vachová.

Odlehčovací službu poskytují lidem, kteří pečují o dospělé rodinné příslušníky se zdravotním postižením. Sociální poradenství poskytují bezplatně a diskrétně lidem v obtížné životní situaci.

Prosba o spolupráci při dotazníkovém šetření, které mapuje potřeby občanů ve vztahu k sociálním službám na území MAS Krajina srdce. Výsledky tohoto výzkumu budou sloužit k vyhodnocení poptávky a potřebnosti sociálních služeb a jejich dalšímu rozvoji na území MAS. Anketa je na webových stránkách https://dotaznik-potrebnosti-socialn.vyplnto.cz

„V Borotíně budou postupně pracovat tři pečovatelky a jedna sociální pracovnice. Zázemí pro ně vznikne v budově zdravotního střediska,“ sdělila Katarína Šmídová z MAS Krajina srdce. Právě za její pomoci budou náklady na službu hrazeny. Podílet se bude i městys Borotín. Rozpočet projektu je stanoven na více než pět a půl milionu a trvat má tři roky.

Kromě toho připravuje MAS Krajina srdce podporu pro sociální služby městyse Borotín i v rámci Integrovaného regionálního operačního programu.

„Tento projekt podpoříme nejen v oblasti opravy a rekonstrukce prostor pro pečovatelky, ale rovněž i nákupem vozidla pro práci pečovatelek v terénu,“ potvrdila předsedkyně MAS Krajina srdce Monika Smetanová.

Předpokládaný rozpočet se šplhá k necelým dvěma milionům. „V budoucnu bychom uvítali další rozšíření poskytování sociálních služeb i zřízením poboček na dalším území MAS,“ uzavřela předsedkyně spolku.