„Přestože přihlášku do soutěže bereme vážně, chceme spíše vidět, jak si vedou ostatní obce. Jaké aktivity provozují, nebo jaká zařízení u nich fungují a prosperují. Jelikož jsme se soutěže dlouho neúčastnili, bereme tento ročník jako seznámení s novými vesnicemi a celou akcí," objasnil starosta Bělče Stanislav Šmejkal. Běleč přitom již v souboji obcí získala bílou stuhu za činnost mládeže. Jednou z jejich letošních zbraní je ale letní kino, které je raritou.

První úvahy o podání přihlášky Mažic do soutěže padly na veřejném zasedání již v lednu. „Přihlásili jsme se proto, že si myslíme, že v této soutěži máme šanci uspět. Na vesničku, která má tak málo obyvatel se můžeme pyšnit krásně upravenou návsí, kde všechny domy mají novou fasádu. Hlavně naši obyvatelé jsou aktivní. Každý z nich je členem nejednoho spolku. Také se aktivně podílejí na zvelebování naši vsi," chválí občany Mažic starosta Jan Kubíček.

Chtějí vítězství

Borotínští přitom sázejí především na kulturní a společenskou vybavenost. „Naše vesnice může spolehlivě konkurovat mnohem větším, protože u máme vše, co občané potřebují. Funguje u nás pošta, máme základní a mateřskou školu o dvou třídách, kanalizaci a vodovod již od roku 1996. Je toho opravdu hodně. Borotín výborně reprezentují i sportovci. Ať už oddíl basketbalistek nebo dobrovolných hasičů," popisuje zázemí vsi starosta Antonín Brož. Podle něj je občanská vybavenost borotínskou hlavní výhodou.

Za vítězstvím a oceněním Vesnice roku si jdou i Sudoměřice u Bechyně. Do soutěže se zapojili poprvé v roce 1996. „Rádi bychom zopakovali úspěch z roku 1999 kdy jsme zvítězili," zavzpomínal starosta Stanislav Houdek. „Patnáct let jsme nesoutěžili a rádi bychom zjistili, jak na tom jsme. Zda jsme se zlepšili, nebo zaspali a musíme přidat. Do karet nám hraje především trvale se zvyšující počet obyvatel, přítomnost základní školy a bohatý kulturní a společenský život."

Podobná situace je i v Raděticích. Nejsilnější stránkou je tady právě kulturní život. „Jako jedna z mála obcí máme vlastní ochotnický divadelní spolek, který hraje především klasické hry," říká Josef Svoboda, radětický starosta. Přestože v roce 2007 se obec dostala až na 3. místo v kraji, letošní účast rozhodně nebude honem za vítězstvím. „V letech 2002 a 2003 jsme dostali modrou a zelenou stuhu za společenský život a péči o zeleň a životní prostředí. Do soutěže jsme se ale nepřihlásili s vidinou výhry, spíše chceme lidem ukázat, že i v tak malé vsi jakou jsme, je bohatý kulturní život. Pořádáme různé plesy a setkání, na kterých se výrazně podílí právě naši obyvatelé," dodal Josef Svoboda nakonec.

Téměř stejný přístup zvolili i v Ratajích. Od soutěže nečekají žádná ocenění, chtějí jenom, aby lidé věděli, že i v malých obcích žije kultura. „Víme, že se nemůžeme měřit s velkými vesnicemi, ale doufáme alespoň v zelenou stuhu, která se uděluje za úpravu a péči o zeleň v obci. V roce 2006 jsme také získali stuhu modrou," upřesnil svá očekávání starosta Roman Šafránek.

Autor: Veronika Gigalová