Program pořádaný pro školy zdarma firmou Ekokom má za úkol zábavnou formou dětem přiblížit problematiku nakládání s odpady, jejich třídění a následné zpracování.
V průběhu celého dopoledne se žáci v jedné posluchárně účastnili besedy spojené s výukovým filmem a v tělocvičně zábavných soutěží, jako například závodů na koloběžkách, při kterých měli třídit odpad. „Dnešní program je součástí enviromentální výchovy žáků. Škola aktivně třídí odpad a je rovněž zapojena do sběru použitých baterií s žabákem Batem,“ uvedla učitelka Šárka Marounková.