Lavičky, více zeleně, chybějící parky či místa na parkování. Kolem těchto bodů se točilo nejvíce otázek obyvatel Sídliště nad Lužnicí, kteří ve středu odpoledne přišli s vedením města diskutovat o regeneraci veřejného prostranství.

Radní chtějí pozornost z Pražského Sídliště, kde se hojně investovalo v minulých letech, přesunout na Sídliště nad Lužnicí. Stavební úpravy by se v budoucnu mohly dotknout východní části zástavby, která zahrnuje ulice Moskevskou, Hromádkovu, Varšavskou a Helsinskou. Architekti představili také návrh přeměny náměstí Přátelství v dolní části sídliště.

Architekt Oldřich Hysek obyvatelům ukázal studii, jak by podle něj mohla východní část sídliště vypadat. Vycházel i z anketních lístků, v nichž se k podobě vyjadřovali místní. „Museli jsme zvážit několik oblastí, a to dopravu, občanskou vybavenost, dále propojení chodců a cyklistů, možnosti parkování a přidání zeleně," vysvětlil architekt Oldřich Hysek.

Stavba začala během 70. let

Za největší bolest sídliště, jehož první panelové domy se začaly stavět během 70. let, považuje obrovský nedostatek parkovacích míst. Je to dáno vývojem, kdy počet aut nadměrně narostl na počet obyvatel. „Došlo k tomu takovou rychlostí, že sídliště se nedokázalo ve své struktuře úplně přizpůsobit. Částečně jsme proto přeřešili parkování v okolních ulicích. Asi patnáct míst jsme přidali v ulici Hromádkova a další pak v Helsinské," popsal architekt s tím, že přesto počet stání nevyhovuje počtu bytových domů.

„Situace s parkováním je kritická už i v ulicích tady nahoře. Před časem to bylo specifické pro spodní zástavbu, hlavně okolí náměstí Přátelství," vyjádřil svůj názor obyvatel Jan Markvart, kterého zajímalo, jestli existuje například projekt na vytvoření placených zón.

Jak se záhy dozvěděl od starosty Jiřího Fišera, město s vytvořením rezidentních zón nepočítá: „Zanedlouho začne výstavba parkoviště pod Havanskou ulicí, kde vznikne celkem 117 míst a dalších 30 pak bude směrem ke Komoře. Doufáme, že se díky tomu trochu vydechne. Samozřejmě to není definitivní řešení. Město se snaží získat do vlastnictví další pozemky pro tento účel," dodal starosta s tím, že si neumí představit, kdyby se na sídlištích začalo parkovat s rezidentními kartami.

Upraví šest míst

Architekt v návrhu nezapomněl ani na veřejné prostranství. Vytipoval celkem šest míst, která by si úpravu zasloužila. Stěžejní je podle něj prostor se sousoším u zastávky městské hromadné dopravy i univerzální hřiště u školního sportoviště. To by mohlo dopoledne sloužit žákům, odpoledne veřejnosti. K dispozici by bylo hřiště pro kolektivní sporty jako je házená či fotbal. Zabýval se také místem před základní školou, kde by mohlo vzniknout posezení.

Kromě úpravy nejstarší části sídliště se návštěvníci besedy od architekta Martina Krause dozvěděli, jak by se mohlo proměnit náměstí Přátelství. S manželkou Martinou navrhoval zrušit nedaleké ping-pongové stoly a oba prostory propojit. „Toto místo by mohlo žít jako náměstí. Kruhové řešení by zůstalo, rozšířili bychom ho jen o široké schody, na nichž by se dalo sedět. V prostoru by se mohly jednou či dvakrát do roka konat i trhy," vysvětlil Martin Kraus, který by do náměstí přidal i zeleň.

To odmítá Hana Hojdarová, která žije v Hanojské ulici: „Žádná místa k sezení zde nechceme. Už takhle se nám tu schází spousta lidí, kteří tu dělají hluk a nepořádek. Upřednostňujeme zeleň," řekla rázně.