Ani počtvrté se nepodařilo schválit odměnu ve výši 28 tisíc korun. Všichni opoziční zastupitelé se hlasování zdrželi.
Čtvrtému hlasování předcházel protinávrh zastupitele Josefa Králíka (KSČM). „Navrhuji maximální odměnu, ale pouze s tím, že starosta bude pro funkci uvolněný,“ požadoval Králík při minulém jednání. To by znamenalo, že by starosta skončil s jinou výdělečnou činností.
Starosta Bedřich Beneš (ODS) zastupiteli pohotově odpověděl. „Ještě mám jisté povinnosti vůči mé osobě a mým nejbližším, proto nemohu návrh přijmout. Protinávrh můžete podat, ale předem říkám, že ho nepřijmu. Děkuji vám ale za vaši důvěru.“ Těmito slovy Beneš protinávrh předem odmítl.
O odměně starosty a dalších neuvolněných zastupitelů jednalo zastupitelstvo již počtvrté. Třikrát opozice jednání zablokovala s tím, že odměna neuvolněného starosty je příliš vysoká a neodůvodněná. Plat starosty byl v prosincovém návrhu zvýšen z deseti tisíc na dvacet tisíc korun.
Nejnovější návrh požaduje pro neuvolněného starostu 28 600 Kč měsíčně. Člen rady by pak měsíčně pobíral 1830 korun, zastupitel 630 korun.
Před týdnem s tímto návrhem souhlasilo deset zastupitelů, devět opozičních se hlasování zdrželo.