Další postup nebude žádný. Bylo by to jen zbytečné plýtvání časem a energií. To říká Ivana Pokorná, jedna z iniciátorek petice za snížení prodejní ceny bytů na sidlišti Na Libuši v Bechyni lidem, kteří stále chodí a ptají se, co bude dál. „My už se do dalšího jednání pouštět nebudeme. Udělali jsme, co jsme mohli.“

Celá věc je uzavřená i pro městský úřad. „Ceny bytů považuji za vyřízenou věc. Je to pro nás skončená záležitost,“ řekl Deníku starosta Bechyně Jaroslav Matějka. Zároveň popřel informaci, která proběhla některými médii, že je ochoten ještě o situaci jednat. „Vůbec nevím, kde se tato informace vzala, nikdy jsem nic takového neřekl.“

Město Bechyně chce prodat Na Libuši 439 bytů za tři tisíce korun za metr čtvereční. Občané ale žádali cenu nižší. Sepsali petici, pod kterou se podepsalo 578 lidí. Na veřejném zasedání 8. června ji projednalo zastupitelstvo. Všechny návrhy ale odmítlo. Lidé, kteří naštvaně jednání opouštěli, ho nazývali komedií, fraškou a sprostotou. „Lidé jsou otrávení a asi si hledají vlastní řešení,“ zamýšlí se zpětně Pokorná. V reakci na chování zastupitelstva se petiční výbor rozhodl udělat za svou snahou tečku.

Iniciátoři napsali dokument, ve kterém vysvětlují důvody, proč už nechtějí dále bojovat. „Zastupitelstvo prostě smetlo petici ze stolu. Jednání bylo velmi krátké, žádný prostor pro veřejnou diskusi. Jen rychlé hlasování, ať to máme za sebou. Pro snížení ceny byli jen KSČ a ČSSD. Starosta a koalice byli proti,“ líčí Pokorná.

„Jednání jasně ukázalo, že zastupitelstvo není přístupné věcným argumentům, že pohrdá nejenom občany, ale také celou jednou třetinou zastupitelů, kteří jednat chtěli a kteří návrhy podali,“ dodává Pokorná. Některé ze čtyř návrhů při neúčasti tří členů zastupitelstva neprošly jen o jeden hlas. Pro návrh petice snížit cenu na tisíc korun za metr čt vereční ale nezvedl ruku ani jeden ze zastupitelů.

„Nemyslím si, že stanovené ceny jsou vysoké, naopak jsou podle mě velice dobré,“ řekl starosta.
Lidem ale vadí, že jde o byty staré, do kterých město neinvestovalo, a že uváděná cena je jen základní a nejsou do ní započítané přirážky, například za izolaci, za elektriku, za rekonstrukci nebo částečnou rekonstrukci.

A jak to bude s byty dál? „Dá se předpokládat, že většina jich zůstane ve vlastnictví města a stav se bude dále zhoršovat. Nebude trvat dlouho a město bude muset shánět nemalé finanční prostředky na rekonstrukci. Pravděpodobně se ani nevyhne stížnostem a žádostem nájemníků o odstraňování havárií,“ zamýšlí se Pokorná, která má podle svých slov informace, že se někteří lidé chtějí i stěhovat z Bechyně pryč.
„Z celkového počtu 439 bytů se podle mě prodá tak čtyřicet až padesát,“ odhaduje Pokorná. „Nyní si každý nájemník musí sám za sebe vyřešit, jestli je za těchto podmínek ochoten svůj byt koupit či nikoliv.“

Matějka je ale optimista. Že by se byty neprodaly nebo se lidé z Bechyně hromadně stěhovali, strach nemá. „Nebojím se, že lidé byty nekoupí, někdo je určitě koupí. Vznikne společenství vlastníků, kde my budeme partnerem a budeme přispívat do fondu oprav,“ řekl starosta. Odhadnout, kolik bytů se prodá, si ale netroufl. „Vím, že řada lidí je koupit chce. Byli za mnou, báli se totiž, že petice by mohla prodej bytů zastavit. Beru to tak, že lidé to s peticí vyzkoušeli, na to mají právo, je to ale uzavřená věc,“ zopakoval Matějka.

Jakékoliv zvěsti o tom, že byly ceny nasazeny vysoko, protože ve skutečnosti město byty prodat nechce a že je za tím něco zcela jiného, Matějka popřel. Jsou to podle něho jen fantazie.

PETICE A CENY
Petici za snížení prodejních cen bytů v Bechyni na sídlišti Na Libuši iniciovali Ivana Pokorná a Martin Herza. Reagovali na záměr města prodat 439 bytů za cenu, kterou zastupitelstvo stanovilo na tři tisíce korun za metr čtvereční. Chtěli, aby radnice cenu upravila. Lidem vadí, že jde o staré byty, do kterých město neinvestovalo, a že se jedná o cenu základní, do které nejsou započítané přirážky. Petici podepsalo 578 lidí, zastupitelstvo ji projednalo na zasedání 8. června. Zamítlo ale všechny návrhy a tím věc pro radnici skončila. Jako reakci sepsal výbor dokumet Tečka za peticí.
Tečka za peticí
Zastupitelstvo smetlo petici za snížení základní ceny prodávaných bytů ze stolu. Petice byla dne 8.6.2011 projednána na zastupitelstvu. Zastupitelstvo odmítlo všechny návrhy na jakékoli snížení ceny. Platí tedy původní podmínky prodeje. Jednání bylo velmi krátké, žádný prostor pro veřejnou diskusi. Jen rychlé hlasování, ať to máme za sebou. Pro snížení ceny byli jen KSČ a ČSSD. Starosta a koalice byli proti. Z toho důvodu jsme udělali za peticí tečku. Občané se ptají, co bude dál, jaký bude další postup.
Postup po odmítnutí petice nebude žádný. Bylo by to jen zbytečné plýtvání časem a energií. Z postupu koalice v zastupitelstvu na posledním jednání bylo vidět, že zastupitelstvo nechce od počátku o cenách vůbec jednat, přestože odsouhlasené ceny jsou více než trojnásobně vyšší, než ceny, za které se stejné byty prodávaly v jiných městech. Jednání dále jasně ukázalo, že zastupitelstvo není přístupné žádným věcným argumentům, že pohrdá nejenom občany, ale také celou jednou třetinou zastupitelů, kteří jednat chtěli a kteří návrhy podali. Za podané návrhy těmto zastupitelům děkujeme. Bohužel však i jejich úsilí se ukázalo jako bezpředmětné, neboť koalice má v zastupitelstvu většinu a z toho důvodu přehlasuje cokoliv, co si vymyslí. Tento postup sice odporuje zdravému rozumu i dobrým mravům, ale není v rozporu se zákony. Co se týče skutečnosti, že podané návrhy při neúčasti tří členů zastupitelstva neprošly o pouhý jeden hlas, nechť si každý udělá vlastní názor.
Zároveň jsme se přesvědčili, že pan starosta, ač nabádá občany ke slušnosti, sám se tak nechová, což se ukázalo na obou jednáních a při směšování kauzy prodeje bytů s osobními záležitostmi. Petice proběhla slušnou formou a nikdo z občanů se nesnížil ke stejným metodám, které byly proti nám použity, ač jsme byli osočováni osobně, v médiích i na internetových stránkách.
Je s podivem, že si Město nedokáže spočítat, že je výhodnější prodat více bytů za menší cenu a tím se zbavit odpovědnosti za prodané byty. Dá se předpokládat, že při takto stanovených cenách zůstane většina bytů ve vlastnictví Města a stav domů se bude dále zhoršovat. Nebude trvat dlouho a Město bude muset shánět nemalé finanční prostředky na nutnou rekonstrukci. Pravděpodobně se ani nevyhne stížnostem a žádostem nájemníků o odstraňování havárií.
Starosta zároveň porovnává neporovnatelné (prodávané byty srovnává s byty prodávanými realitními kancelářemi), neúplně informuje a prezentuje na veřejnost fakta zkresleně, tak, jak se mu zrovna hodí (viz. např. výše prodejní ceny bytů v realitních kancelářích, prezentuje cenu jako cenu prodejní nikoliv cenu základní před přirážkami, atd.). Proti takovému postupu není rozumné obrany a jakákoliv další aktivita proti této demagogii by byla zbytečná. Nyní si každý nájemník musí sám za sebe vyřešit, jestli je za těchto podmínek ochoten svůj byt koupit či nikoliv.
Za petiční výbor I.Pokorná a M.Herza