V biblické hodině nebude chybět poutavé vyprávění, vyučování o odpuštění i trestu, o lásce a životní síle, o Bohu, Kristu Ježíši nebo Duchu svatém. Program vhodně doplní rozličné hry a čtení napínavých příběhů.

Druhá skupina malých posluchačů se schází ve středu také v 16 hodin.