Unikátní je nový pohyblivý Bechyňský betlém, který Libor Šedina vyřezává podle skutečných postav i budov v lázeňském městě. „Už zabírá skoro celou místnost a do pohybu ho uvádí propracovaný mechanický systém. Rozšiřovat ho budeme ještě do pravé strany, unikátní je také zabudovaný vodní prvek, dominanta náměstí, bechyňská kašna,“ prozradil řezbář s tím, že v ní opravdu proudí voda.

Poslední čtvrté patro symbolizuje keramickou školu v Bechyni a také několik sakrálních staveb z blízkého okolí. „Jde o repliky skutečných kapliček a božích muk, které se na Bechyňsku vyskytují a úplně napravo je bechyňská synagoga, všechno odráží realitu a můžete skutečně potkat,“ zmínil.

Výstava betlémů v suterénu domu  řezbářů Karla a Libora Šedinových v Bechyni v ulici U Stadionu.
Bechyňský betlém se rozrostl o další patro, postavičky uvede do pohybu kouzlo

Ze dřeva vytvořil i dům s tvz. sgrafity. „To je jediný dům tady, který má na fasádě psaníčka,“ upozornil.

První v pohybu

Vždy si přál vytvořit pohyblivý betlém, inspirovaly ho Krýzovy jesličky v Jindřichově Hradci. „Otec a děda uměli jen statické figury, já jsem se rozhodl pustit i do těch v pohybu. Táta tomu říká čertovský stroj,“ smál se Libor Šedina.

Osobně miluje vánoční období. „Je to nádherný čas, je to úplně jiné. Lidé jsou otevřenější, usměvaví a milejší,“ zhodnotil.

Kromě vlastní tvorby vlastní neuvěřitelnou sbírku jesliček, která čítá více jak 600 kusů a každoročně se rozrůstá. V suterénu jejich domu lze obdivovat betlémy a betlémky ze dřeva, papíru, skla, keramiky, textilu a dalších materiálů. „Lidé nám je často i darují, přibývají třeba i postavičky každý rok,“ zmínil.

Řezbáři. Libor a Karel Šedinovi pochází z řezbářské rodiny. Jejich sbírka jesliček čítá přes 600 kusů.
Otec a syn vyřezávají Bechyňský betlém

Betlémy u Šedinů si lze prohlédnout do neděle 8. ledna vždy od 10 do 17 hodin. Stačí jen v uvedené době dorazit do ulice U Stadionu čp. 356 v Bechyni a zazvonit na zvonek u branky. Zážitek z vánoční výstavy vám zpříjemní, pokud budete mít štěstí, povídání obou řezbářů. Vstupné je dobrovolné.

Bechyňský betlém ukazuje nejen tradiční keramické trhy, ale i těžbu tzv. červenice a kaolinu, tedy materiálů, z kterých se skutečně vyrábí kvalitní keramika. Postavy v betlémě nejen těží, ale zpracovávají, používají materiál, a tvoří výrobky na hrnčířském kruhu. V současnosti má čtyři patra, nechybí svatá rodina a tři králové včetně pasáčků s ovcemi. Třetí patro se skládá z jednotlivých dílen, ševce, krejčího, řezbáře, pekaře a další. Poslední patro tvoří kapličky, boží muka a bechyňská škola.

Selský dřevěný betlém Karel Šedina tvořil 40 let po paměti, představuje zvyky, řemesla a tradice všech čtyřech období z konce 19. a počátku 20. století, které se držely na jihočeské vsi. Nikdy ho otec a syn nevystavují celý, protože by se nevešel do prostoru. Návštěvníci jejich výstavy jsou tak každoročně překvapeni jiným složením.