Nechyběli ani představitelé Společnosti Edvarda Beneše v čele s Věrou Olivovou a v neposlední řadě představitelé Hradní stráže a Armády ĆR. „Edvard beneš spolupracoval od roku 1919 na budování Společnosti národů a s mimořádnou aktivitou se podílel na její činnosti, byl spoluautorem návrhů na vytvoření systému kolektivní bezpečnosti, vytvářel Malou a Balkánskou dohodu, jako nové formy evropské konfederace. A ve třicátých letech byl budovatelem evropského obranného valu proti vzrůstající německé agresi,“ zdůraznila ve svém projevu Olivová.