Obyvatelé veselské lokality poeticky nazývané Benátky neřeší jen povodně, které je každým rokem pravidelně postihnou jako první. Sužuje je i hluk z venkovních veřejných produkcí u bufetu Hokejka.
Přestože doba venkovních koncertů přijde až v létě, „Benátčani“ chtějí mít situaci pod kontrolou v předstihu. Petice s pětašedesát podpisy už dorazila na radnici.

„V létě nemůžete mít v noci otevřené okno. I přes zavřené je to slyšet. V okolí Hokejky bydlí i rodiny s malými dětmi, kdo vstává ráno do práce, se také nevyspí,“ vysvětluje koordinátor petice Franitšek Vaněk. On sám už poslal loni v srpnu na město stížnost v podobném znění. Vedení radnice na ni reagovalo návrhem nové vyhlášky, která by upravovala dobu, do které je možno produkci pořádat. Mezníkem měla být půlnoc. Zastupitelé ji ale s velkou převahou hlasů shodili ze stolu.

„Já chápu důvody, které lidi z této lokality ke stížnostem vedou. Musím však slyšet i hlasy poměrně velké části těch občanů, kteří pořádání podobných kulturních akcí v letních měsících vítají,“ míní starosta Jaromír Novák. Zhruba nerozhodně dopadla i anketa k tomuto tématu na webových stránkách města.
Nabízí se, že situaci už přeci řeší vyhláška o dodržování nočního klidu. Problém je v tom, že město nemá žádné páky, jak překročení limitů hluku v souvislosti s jeho porušováním posoudit. To má v kompetenci krajská hygienická stanice. V tomto duchu odepisuje petentům i radnice.

„O pořádání každé akce se žádá na městě zvlášť s tím, že po desáté hodině musí být produkce ztlumena. Na to dohlíží i naši strážníci, ale pouze sluchem,“ doplnil starosta.
Zkoušet znovu prosadit v zastupitelstvu vyhlášku o omezení produkce dvanáctou noční hodinou by nejspíš nemělo smysl. Na radnici jsou si ale vědomi, že prostor vhodný pro pořádání podobných akcí městu chybí. Veselští radní už se tímto problémem zabývali a dospěli k názoru, že nejvhodnější místo by mohlo vzniknout v prostorách bývalého dopravního hřiště a za tímto prostorem při soutoku Lužnice a Blatského potoka. S ohledem na to, že se jedná o záplavovou oblast, počítá tu město s mobilním pódiem.

„Část pozemků město vlastní vzhledem k odkupu tělovýchovného areálu, o část pozemků ve vlastnictví státu již požádalo a dále probíhají jednání se soukromými vlastníky o odprodeji jejich pozemků v této lokalitě. Některése nám daří vykoupit, a pokud nebudou ze strany zbývajících vlastníků kladeny větší překážky, věříme, že tento záměr může být realizován, a to i alespoň částečně v poměrně blízké budoucnosti,“ přislíbil Jaromír Novák.