Místní obyvatelé měli o víkendu důvod slavit. Právě v sobotu odpoledne totiž mohli světu i sobě navzájem představit nový veřejný prostor, na kterém pracovali celý uplynulý rok.

Finanční prostředky obec čerpala od Nadace Via, Nadace Partnerství a zčásti přispěla ze svých zdrojů. Obyvatelé si zde společnými silami vybudovali novou pergolu s vyzděným krbem, která bude sloužit pro společná setkávání, ať už u příležitosti svateb, oslav nebo k příjemnému posezení a grilování. Před pergolou je také nové dětské hřiště.

V rámci slavnostního předání se také kolem celého prostoru vysazovaly nové stromky, na které poskytla finanční prostředky Nadace Partnerství. V budoucích letech tak místu dodají potřebný stín. Kdokoli z obyvatel se mohl stát patronem stromu - stačilo si jeden vybrat, podpořit ho částkou 200 korun a podílet se na jeho zasazení.

Důležitost vzájemné spolupráce

Ruku k dílu přikládali po celý uplynulý rok místní rodáci, ale i chataři, chalupáři a přátelé obce. Komunitní spolupráci chválí starosta obce Michal Pacalaj.

,,V týdnu se samozřejmě chodí do práce, takže většina brigád probíhala o víkendech. A musím říct, že někteří zde opravdu zanechali celé své volné víkendy," zdůrazňuje.

Díky společnému nasazení a šikovnosti se v Bečicích podařilo vytvořit nejen nové zázemí pro společná setkávání, ale i něco hlubšího - došlo k většímu stmelení všech zúčastněných.

Právě komunitní spolupráce je u programu Místo, kde žijeme od Nadace Via zásadní. Na čem je projekt založen, a proč je důležité do celého procesu plánování a samotné výstavby zapojit samotné občany, vysvětlil manažer pro komunikaci Zdeněk Mihalco: ,,Ta myšlenka je postavená tak, že pokud na tom lidé pracují spolu, mají k dílu poté větší vztah, lépe se o prostor starají a více si ho váží. Prohloubí svůj vztah nejen k místu, ale i k sobě navzájem," vysvětlil.

Pro získání 300tisícového grantu tak museli místní dokázat, že jsou schopni táhnout za jeden provaz. Po podání a schválení žádosti se mohlo přistoupit k prvním plánovacím schůzkám i se zástupci Nadace Via, na které si vybírali místo vhodné k revitalizace, architekta a konkrétní podobu. O té pak občané hlasovali. ,,Původně jsme něco vybrali, ale pak jsme to vzhledem k financím trochu pozměnili," vysvětluje místní Štěpánka Boháčová.

Jakmile bylo vše dojednáno, pustili se do práce.

,,Těžko říct přesný počet dní, kdy jsme tu pracovali, ale odhadem tři měsíce v kuse minimálně. Zapojila se tak třetina, nebo polovina obyvatel. Záleželo taky na tom, co se konkrétně dělalo," vysvětluje samotný průběh obyvatelka Bečič Olina Kuklová.

Symbolické otevření

Odpolední setkání zahájil proslovem starosta Michal Pacalaj. Následovalo společné zasazování stromů a opékání klobás a bramboráků na novém krbu a večer se všichni pobavili u živé hudby.

Pro nový prostor nešlo o úplně první zatěžkávací zkoušku. Před měsícem a půl se zde totiž konala svatba, a to příznačně starosty a jeho přítelkyně.

Klára Hejdová