Bechyňští mají historicky první partnerské město. Stal se jím Heřmanův Městec, který se nachází v okrese Chrudim v Pardubickém kraji.

Jak říká starosta Bechyně Pavel Houdek, iniciativa přišla z druhé strany.

„S nabídkou nás oslovili sami z Heřmanova Městce, a jelikož my v současné době žádné partnerství nemáme, tak jsme souhlasili," připomíná navázání kontaktu.

Obě města jsou si podobná demograficky, tedy rozlohou i počtem obyvatel. To zastupitelům z Heřmanova Městce napomohlo v orientaci.

Starosta Josef Kozel upřesnil, že myšlenka partnerství v nich klíčila již od voleb v roce 2014.

,,Po volbách u nás vznikla komise, nesoucí krásný název Komise pro cestovní ruch, a jeden z motivů pro její založení bylo právě najít nějaké partnerské město, které by s námi začalo sdílet náš veřejný život," vysvětluje motivaci.

Pro obě města jde o novinku a první spolupráci tohoto typu. Bechyně sice kdysi uvažovala o partnerství s bulharským Primorskem, ale ze záměru, jak vysvětluje tehdejší starosta Jaroslav Matějka, sešlo.

„Já jsem ho zdědil v roce 1998, kdy jsem do funkce starosty nastoupil. Tuším, že v roce 1999 jsme se v Bulharsku byli podívat, pak dorazili i oni za námi, ale potom vše nějak utichlo, především kvůli velké vzdálenosti a dopravě. Bylo by to časově i finančně náročné. Takže od té doby se nic nedělo," říká.

Letos na jaře začaly první telefonní a emailové kontakty, které pokračovaly návštěvou starosty a místostarosty Bechyně města na Chrudimsku, při níž se již domlouvaly konkrétnější postupy.

,,Strávili jsme u nás asi tři hodiny, přijeli bechyňský starosta a místostarosta, část času jsme věnovali probírání témat společné spolupráce, ale představili jsme jim i své historické jádro, seznámili je s možnými prostory pro případnou kooperaci. Vzali jsme je do synagogy, galerií a taky do sokolovny. Představili jsme jim kulturní a sportovní zařízení, která ve městě máme," přibližuje srpnovou schůzku, která se v Heřmanově Městci uskutečnila, její starosta Josef Kozel.

Obě města tak za sebou mají první, zatím neoficiální setkání. Bechyně už ale připravovaný plán předložila i zastupitelům, kteří návrh na uzavření partnerství podpořili. Kolegy z Pardubického kraje takové rozhodnutí čeká až před závěrem letošního roku.

,,Návrh ale již prošel všemi orgány, které připravují podklady pro zastupitele a já nepředpokládám, že by to někde narazilo," předestírá starosta Josef Kozel.

Jakým směrem se bude spolupráce ubírat, nebo které spolky se do ní zapojí, zatím není jisté, obě města se však budou podporovat především v oblasti kultury a cestovního ruchu. Konkrétní rysy budoucí partnerství získá až ve chvíli, kdy i Heřmanův Městec bude držet v ruce schválený návrh a představitelé obou měst se zase sejdou.

Již teď však starosta města na Chrudimsku hovoří o velice pozitivní odezvě zájemců z oblasti jejich kultury, sportu nebo dětských organizací.

Podle bechyňského zastupitele Josefa Válka s uzavřením partnerství souhlasila i opoziční KSČM.

Klára Hejdová