„Aktuální počet členů sboru je devadesát, z toho je pětadvacet mladých aktivních hasičů," říká starostka bechyňských dobrovolných hasičů Jenovéfa Uličná. „Letos se daří i na soutěžích, a to zejména ženám, které jsou ve sboru zastoupeny jednou třetinou," uvádí, ale se znatelným smutkem v hlase dodává, že sboru chybí mladá krev. „Mladí odejdou studovat a už na hasiče nemají čas, ale to není určitě jen u nás, je to problém i jiných sborů."

Sbor se může pyšnit novým přírůstkem do technického zázemí zbrojnice. „Po deseti letech nám město zakoupilo vozidlo Ford Transit, které používáme pro evakuaci osob třeba při povodních," vysvětluje Jenovéfa Uličná.

Požár se mohl rozšířit

Zatím posledním větším zásahem sboru byl požár trávy v okolí Bechyně. „Hořely traviny a hrozilo rozšíření do skal, terén byl velmi nepřístupný a hasiči museli použít i lana, aby oheň dostali pod kontrolu," popisuje nebezpečnou akci.

Nejčastěji ale bojují místní hasiči s vodou spojenou se záplavami na řece Lužnici. Často jsou také povoláni k haváriím jako technická pomoc.

Ale bechyňští hasiči pouze nehasí nebo nepomáhají. Snaží se i přispět kulturou. Sbor pořádá ples, na podzim akci Pohádková Bechyně nebo Lumpačení pro děti.

Důkazem, že dobrovolní hasiči se mohou pyšnit v Bechyni velké oblibě, je otevření Hasičského muzea. V roce 1974 tehdejší velitel sboru dobrovolných hasičů Antonín Zelenka přišel s myšlenkou zachovat hasičskou historii pro další generace. Se slovy „Kdo neuctívá historii, nemá nárok na budoucnost" byl položen základní kámen Hasičského muzea v Bechyni, nejstaršího svého druhu v tehdejším Československu. V roce 2000 se ale unikátní muzeum muselo ze židovské synagogy stěhovat. A teď i z Městského muzea.

Krajské sdružení hasičů České Budějovice za podpory Jihočeského kraje koupilo objekt bývalého zemědělského výkupu, kam se exponáty postupně přestěhují. Nejdříve ale musejí rekonstruovat.

Letos slaví sbor sto čtyřicet let od svého založení. Slavit se ale nebude. „Bohužel oslavy nechystáme, všechny finance se snažíme investovat do oprav muzea," vysvětluje Jenovéfa Uličná.

Kdy nové muzeum otevřou, ještě není jasné. „V tomto roce ale bude ještě vyhlášena sbírka, která nám pomůže s rekonstrukcí. Pomáhá nám město i sdružení Bechyňsko, čerpáme z různých grantů, jenže oprava je velmi nákladná," dodává.

Hasičskou historii padnout nenecháme: tak s tímto mottem se dobrovolní hasiči vrhají do oprav nové budovy, kde už společnými silami opravili střechu a fasádu a parkují tu první větší kusy.

Autor: Barbora Karafiátová