„Oficiální sběrný dvůr nemáme, jen vyhrazené místo pro ukládání odpadů. Řešily se problémy s prostory. Nedostačovala kapacita a nebylo dost dobře možné jednotlivé typy odpadů od sebe oddělit a umístit je, kam patří," vysvětluje důvody ke stavbě místostarosta Jiří Beneš.
Za stavbu město zaplatí necelých 4,9 milionu korun včetně DPH. Se svou nabídkou vyhrála výběrové řízení firma Strabag. Technické vybavení dvora vyjde na 2,1 milionu s DPH a postará se o něj společnost Meva – CB.

„Prostředky jsou vyhrazené z rozpočtu města. Nechystáme se akci financovat úvěrem," upřesňuje Jiří Beneš s tím, že na úhradě nákladů se budou podílet 10 procenty.

Bechyňským se totiž podařilo získat dotaci ze Státního fondu životního prostředí. Nyní čekají na její přidělení.

„Již máme stavební povolení a podepsanou smlouvu na dodavatele. Všechny podklady jsme zaslali na Státní fond životního prostředí a čekáme, až přijde smlouva o přidělení dotace. Až ji dostaneme, vyzveme firmy k realizaci. Ty jsou poté povinné do jednoho měsíce začít se stavbou," vysvětluje postup Ilona Zvolánková z bechyňského odboru investic.

Začnou šetřit

Součástí vyasfaltované sběrny bude větší hala, která poslouží jako sklad manipulační techniky. Také zde Bechyňští uloží vybavení na lisování odpadů. „Díky tomu budou auta lépe vytížená, nebude jich jezdit tolik. Tím i něco ušetříme," říká Jiří Beneš.

Po celé jedné straně dvora, který bude i nadále provozovat Bytenes, vyroste přístřešek, pod kterým budou stát jednotlivé kontejnery rozdělené podle komodit.

„Nebezpečný odpad se bude skladovat v uzamčených buňkách. Stále budeme shromažďovat i elektrospotřebiče," upřesňuje jednatel Bytenesu Miroslav Král a dodává: „Současná sběrna se nachází na dvoře Bytenesu. Lze říci, že v otevírací době je vždy vytížená. Nyní se dvůr přesune jen o kus dál. Sice hned vedle, ale na pozemek města. Ten je již vyklizený," konstatuje.

Vedení města počítá s tím, že pro obyvatele, kteří platí komunální poplatek, by měla zůstat služba zdarma. Změny mohou nastat v otevírací době. Ale o všem budou zastupitelé teprve jednat.

„Musí se udělat nový provozní řád a pak se rozhodne o otevírací době," ujasňuje Miroslav Král.

Nový sběrný dvůr by měli občané začít využívat již na konci tohoto roku.