Proti se postavil Predrag Kohoutek z Hvožďan, který již dvakrát žádal o vyhlášení referenda proti stavbě bioplynky. Bechyňští ho také dvakrát zamítli. A tu samou žádost mají na stole již potřetí. Budou o ní rozhodovat na svém dnešním jednání v zasedací síni Městského úřadu Bechyně od 16 hodin.

„Na stavebním úřadu jsem již dopředu avizoval, že nebudu souhlasit se stavbou bioplynových stanic. Výstavbou ve Hvožďanech dojde ke značné koncentraci zařízení v lokalitě. Stanice je již dlouhou dobu připravovaná v Ratajích a další je před spuštěním v Koloměřicích," vysvětlil Deníku v minulosti svůj nesouhlas Kohoutek.

Stavebníkem stanice má být místní soukromý zemědělec Tomáš Vaníček. Ten již na dubnovém zastupitelstvu města upřesnil, že ve Hvožďanech nezaznamenal mezi lidmi žádný problém, kromě negativního postoje občanského sdružení kolem Predraga Kohoutka.

Hlasují proti

Vedení města dalo nakonec Vaníčkovi za pravdu a referendum nevyhlásilo. Starosta Jaroslav Matějka v té době vysvětlil, že referendum nemůže město vyhlásit, když záležitost řeší jiný úřad, v tomto případě stavební. Dále také kvůli nesprávnému formulování otázky a způsobu podání žádosti na vyhlášení referenda.

I na dnešním jednání zřejmě starosta ruku nezvedne. „Vyhlášení referenda jsem připravený nepodpořit," sdělil Jaroslav Matějka.

Stejně se na zasedání k situaci chce vyjádřit i radní Jan Bakule: „Pokud jsme referendum již jednou zamítli, nevidím důvod ho nyní povolit. Já budu hlasovat jednoznačně proti," konstatoval.

„Na zastupitelstvu jsme tento bod před několika měsíci již řešili. Já se hlasování nejspíš zdržím," podotkl opoziční zastupitel Josef Válek.

Referendum

Podle zákona jsou dvě cesty vyhlášení referenda. Občan podá podnět a zastupitelé ho vyhlásí z vlastního rozhodnutí. Druhá cesta je na základě přípravného výboru, který si podá návrh a připojí podpisy části občanů.