Bechyňští přihlásili nově zrekonstruované náměstí T. G. Masaryka do 7. ročníku soutěže Presta jižní Čechy. A za zdařilý projekt získali zasloužené ovace. V kategorii ostatní a inženýrské stavby – komunikace získalo náměstí titul Prestižní stavba jižních Čech 2010 – 2012.

Odborná porota hodnotila kvalitu vlastního provedení, ale i technické a architektonické řešení stavby. Ocenila také zdokumentování archeologických nálezů a jejich vyznačení za pomoci různých druhů a odlišně zbarvených dlažeb. 

Putovní výstavu s ukázkami dokončených staveb můžete vidět v táborské Galerii 140 v Koželužské ulici. Otevřeno je od pondělí do pátku od  9 do 12 a od  13 do 17 hodin. O víkendu od 13 do 17 hodin. Vstup je volný. Součástí výstavy, která se spolu se soutěží snaží podpořit rozvoj stavebnictví,  je i soutěžní přehlídka projektů středoškolských a vysokoškolských studentů stavebních škol jihočeského regionu s názvem Student Presta Jč 2010 – 2012.

Dva roky v novém

Rekonstrukce náměstí začala v květnu roku 2011. Dotýkala se chodníků, silnic, parkoviště, osvětlení, nového mobiliáře s doplněním drobné architektury a také zpoplatnění parkování, s čímž do Bechyně vstoupily parkovací automaty. Tyto práce navazovaly na předchozí rekonstrukci kanalizačních stok pod povrchem náměstí.

Hlavním cílem bylo zlidštit centrální zónu města, kterou místní lidé již dlouho kritizovali a přidávali se i lázeňští hosté. Ralaxační plochy vznikly před kostelem i kolem posunuté kašny. Od silnice je dělí zelený pás a dominantou jsou vzrostlé lípy. Kolem kašny byly nainstalovány lavičky s pohledem na přepadající a barevně prosvětlenou vodu. 

K dokončení celého plánu patří i rekonstrukce přilehlých ulic v historické části města. Druhá etapa oprav skončí v letošním roce.