Slovo fenomén můžeme nahradit výrazem výjimečnost. Právě proto ho kurátorka Umeleckoprůmyslového muzea v Praze  Dita Hálová zvolila do názvu do výstavy uměleckých děl. Výstava je připomínkou 130. výročí existence Střední uměleckoprůmyslové školy v Bechyni. Fenomenální škola s desítkami výjimečných absolventů.

V sobotu odpoledne začala za účasti keramiků a sochařů v místním Mezinárodním muzeu keramiky Alšovy jihočeské galerie v bývalém zámeckém pivovaru. Muzeum vzniklo v souvislosti se vznikem mezinárodních sympozií, u nichž před padesáti lety stála v příštím roce devadesátiletá Jindřiška Radová z Prahy.
„Ale nezakládala jsem je sama," ohrazuje se skromně a jmenuje další keramiky a umělce, se kterými v té době oživovala myšlenku sympozií, jak je viděli v Rakousku.

„Zakládali ho hlavně Václav Šerák, Bohumil Dobiáš mladší a můj muž Pravoslav Rada," dodává žena, která je dodnes činná. I ve vysokém věku se vrací do své dílny a vyrábí porcelánové reliéfy. Původně však byl jejím materiálem textil, který po čase opustila, protože se po vzoru svého manžela zamilovala do hlíny.

„Důležité bylo, že se tenkrát myšlenka sympozií líbila na kraji a že jsme na ně na ministerstvu sehnali peníze. Mám velkou radost, že dodnes fungují," zavzpomínala na jejich začátky, které jsou v muzeu dodnes hmatatelné, i když pro expozici Fenomén B ustoupila jejich díla mírně do pozadí. Tím fenoménem je samozřejmě oslavenkyně. Krajský radní Tomeš Vytiska ji přirovnal k démantu, starosta Bechyně Jaroslav Matějka k rodinnému stříbru, u něhož nejcennějším puncem není počet hlav studentů.

„Také si hledám svoje dílo, protože v devadesátém čtvrtém jsem tady maturovala," prozradila mezi exponáty Jana Linhartová, která s dětmi přijela až z Teplicka.
Ve znamení Fenoménu B se ponese celá letošní sezona v AJG. Návštěvníkům nabídne výběr tvorby těch nejvýraznějších bývalých bechyňských studentů a pedagogů. Vedle již zmíněného Bohumila Dobiáše to je i Karel Kryl, Viktor Sodoma, Jan Kačer či Karel Roden nebo sochař Miroslav Oliva. Všichni jsou do školy zváni na 20. a 21. června.
Škola připravila i další výstavy, a to v Městském muzeu v Bechyně i a v galerii Na Chodbě přímo v budově školy.