Od května by měla začít druhá etapa rekonstrukce náměstí v Bechyni. Městu ale na ni chybí peníze. To vedení radnice nyní vede k úvahám, zda práce spustí, nebo posune termín na příští rok. Část této obnovy ulic má totiž financovat prodej bytů na sídlišti Na Libuši. Ten ale nepostupuje podle představ.

„Již se koná výběrové řízení na zhotovitele stavby. Až budeme mít vítěze a budeme znát cenu realizace, tak zastupitelé rozhodnou, jestli se bude realizovat celá zakázka nebo pouze její část. Také se termín může prodloužit do roku 2013. Je to závislé na tom, že je daný předpoklad prodejů bytů Na Libuši, a ten vypadá, že se prozatím nenaplní,“ upřesňuje možnosti rekonstrukce Ilona Zvolánková z bechyňského odboru investic.

Oprava hlavního náměstí T. G. Masaryka vyšla na necelých třicet milionů korun včetně daně. V částce jsou zahrnuté přeložky inženýrských sítí, autorský a technický dozor i archeologický průzkum. Rekonstrukce přilehlých ulic bude stát dalších 22 milionů bez DPH. Tentokrát se má v těchto ulicích opravit vodovod a kanalizace, veřejné osvětlení, chodníky, silnice i ostatní veřejné plochy. Prostor bude vybaven novým mobiliářem.

Investici uhradí rozpočet, kterému má pomoci úvěr.

Starosta Jaroslav Matějka ale naznačil i další komplikaci. „Evidujeme propad i na výběru daní, a to asi dva miliony. Nějaké peníze v rozpočtu máme, ale úvěr potřebujeme.“

Nájemníci ze sídliště Na Libuši tvrdě kritizovali ceny, za které si mohou byty kupovat. Z toho důvodu se k odkupům otočili zády. Radnice se na tuto reakci připravila: v zadávacím řízení si vymezila, že může zakázku zrušit.

Občané by ale rádi viděli hlavně opravené silnice. „Často tudy jezdím a jsou samý výmol. Je to na zničení auta,“ hodnotí například Dana Turečková.

Bechyňští proto rekonstrukci ulici vítají. Jakým způsobem ji město zaplatí, nechávají obyvatelé na rozhodnutí zastupitelů.

„Financování projektu nechávám na městě, musí si to rozhodnout. S druhou rekonstrukcí souhlasím, silnice jsou ve špatném stavu. Často tudy jezdím a jsou samý výmol. Je to na zničení auta. Hlavně jsem ráda, že je nově udělané náměstí, takže proti odkladu oprav ulic nic nemám,“ vyjádřila se Dana Turečková.

Také pro Ilonu Kohoutovou je důležité, že má Bechyně nové náměstí. „S tím jsem spokojená a nyní jde především o lidi, kteří bydlí v těch přilehlých ulicích. Ti hlavně vědí, jestli jim horší cesta způsobuje komplikace. Oddálení oprav o rok není podle mě velký problém, ale do financování nevidím, vedení samo musí posoudit, jestli by úvěr nezamezil jinému rozvoji.“

Hlásí se 13 firem

Zájem o zakázku projevilo celkem třináct stavebních firem. Město tyto společnosti vyzvalo k předložení svých nabídek. Do konce dubna by mělo být výběrové řízení ukončeno a zastupitelé pak vyberou vítěze. Zároveň rozhodnou o termínu realizace.

Ilona Zvolánková však připouští i další překážky.

„V rámci stavby se bude opět provádět archeologický výzkum a ze zkušeností z první etapy rekonstrukce předpokládáme problémy s uložením sítí energetické a telefonní společnosti. S největší pravděpodobností budou po městě požadovat zaplacení přeložek,“ upřesňuje.