Jak sdělil mluvčí C-Energy Miroslav Beneš společnost obdržela certifikaci velkokapacitního bateriového úložiště, která zařadila baterie do služby minutové zálohy a sekundární regulace. „Baterie o výkonu 4MW a kapacitě 2,5 MWh má za sebou také testování,“ uvedl Beneš.

První v republice

Certifikát potvrdil schopnost baterie zajistit a udržet bezpečnost a stabilitu provozu přenosové soustavy. „Společnost je tak prvním energetickým zdrojem u nás, který elektrickou energii tímto způsobem skladuje a dále využívá pro zajištění výkonové rovnováhy,“ řekl.

Díky certifikaci dle slov jednatele společnosti Ivo Nejdla mohli baterii plně zprovoznit a zapojit do služeb výkonové rovnováhy. „Kombinace instalované fotovoltaické elektrárny a bateriového úložiště zároveň dokáže k poskytování těchto služeb využít elektřinu vyrobenou v obnovitelném zdroji,“ zmínil Ivo Nejdl.

Bateriové úložiště je současně připojeno k nástrojům pro korigování rozdílů mezi odběrem a výrobou.