Emoce, křik, nevybíravé urážky, obviňování, vymlouvání, vysvětlování 
a zklidňování vášní. To vše se odehrávalo během dvou hodin při čtvrtečním setkání občanů a radnice nad stavbou vnitřního obchvatu města.

Nová silnice má v první fázi spojit Měšice s Vožickou ulicí, ve druhé Vožickou se silnicí I/19, která vede od Písku a dopravu navádí na dálnici. Taková je představa města i kraje. Nikoli však některých občanů Měšic.

První přestřelka mezi občanem a iniciátorem petice proti stavbě silnice Františkem Vaněčkem a předsedou samosprávy Františkem Noháčem se rozjela už o pozvánce na setkání. Ale pak se do předsedy pouštěli i ostatní. Vyčítali mu, že před lety za Měšice stavbu schválil, aniž by o tom občané věděli. „Tady se územní plán projednával, ale nikdo jste si námitku na radnici nepodal, mohli jste říct, že s tím nesouhlasíte," obhajoval svůj souhlasný podpis František Noháč. V sále z místních občanů jako jediný propojovací komunikaci hájil. Jinak se ozývala jen kritika a výzvy, aby radnice stavbu zastavila.

Silnice totiž v Měšicích zabere louku a povede kolem zahrad domů v ulici Na Vojtěchu. Je možné stavbu, se kterou investor – Jihočeský kraj počítá již v příštím roce, zastavit? „To je o rozhodnutí města a kraje," slyšeli lidé od šéfa táborského odboru investic Karla Hotového, čímž lidi nepřesvědčil, že radnice stojí na jejich straně. Petr Chval má dokonce jasno, co udělá, až se v Měšicích objeví bagry. „Zaparkujeme tam auta, uděláme cokoli, abychom je zastavili." 

Ať se postaví jen druhá etapa silnice

Nejen Petr Chval řešení vidí. Dopravě by podle něj pomohlo a Měšickým neublížilo. „Je třeba zastavit první etapu a urychleně dát prioritu druhé etapě, kde máme sjezd na Písek. A územím nikoho, kde je dnes pole a prašné cesty, přivést přivaděč na průmyslovou zónu ve Vožické ulici," upřesňuje a nezdráhá se říct, že stavbou první etapy z Měšic na Vožickou kraj zbytečně vyhodí přes sto milionů.

„Pokud zůstane dálnice u nás nezpoplatněná, tak je přece nutné vyhnat auta z města a ne je do města přivádět. Za tím si stojím a přes to nejede vlak. Myslím, že problém je v tom, že se bez vědomí občanů změnil územní plán, v němž se z obyčejné místní komunikace vytvořil průtah městem," dodává Petr Chval, který bydlí v ulici Na Zahradní.

Na první etapu už má město několik let vydané platné stavební povolení. Tato část silnice je připravena k realizaci, kterou je kraj připraven spustit v příštím roce. Na další část stavby nyní město hledá projektanta, který trasu umístí do terénu. Komplikace, a tedy i zdržení, mohou postavit do cesty výkupy pozemků.

Mohou za to haly

Jako zdroj současného stavu je možné označit průmyslovou zónu, kterou vedení města před lety usadilo mezi Čekanice a Měšice, aniž by měla odpovídající dopravní napojení. To se nyní snaží radnice dohnat a ulevit tak od nákladních aut lokalitám jako je Kouřimov nebo Čekanice.

Měšičtí se nezdráhali nahlas říct, že radnice a město stojí proti nim, proti svým vlastním občanům. Vycítili, že město nepřesvědčí.
„Mají peníze, tak je potřebují utratit. Vždycky z nich něco zůstane…," ozývalo se.

Jak houstly emoce, začaly být útoky víc osobní. „Řekněte nám, za koho jste tady. Zda za nás, nebo za firmu Daich. Mě fascinuje, jak se do toho (stavby) třesete. Tady ale máte haldu Měšičáků, kteří s tím nesouhlasí, tak nás respektujte," atakoval zástupce radnice občan v sále. Snažil se, aby se bavili o tom, jak stavbu zastavit a ne, jak ji rozjet.

Když neprorazí u své radnice, hodlají vyvíjet tlak na kraji. To je podle Radko Luňáka způsob, jak „nesmyslnou" stavbu zastavit.
„Zhorší průjezdnost Táborem i Měšicemi a přivede k nám nákladní dopravu z průmyslových zón," je přesvědčený o pravém opaku významu silnice. Nátlak na krajský úřad si představuje v písemné podobě. I Radko Luňák připouští, že v tuto chvíli vidí svou radnici na druhém břehu, než na kterém stojí lidé z Měšic.

Michaela Petrovou nezastírá, že silnicí kvalita bydlení v jejím sousedství utrpí. Druhým dechem říká, že jiným dopravním tokům ve městě zase uleví a i na ty ona chce brát zřetel. Zmínila například Zavadilskou ulici, ale také hluboký zářez, jímž silnice má vést, a také vysoký zelený val, který ochrání domy. „Mohu se postavit za lidi a říct, že se stavět nebude, ale máme průmyslovou zónu bez dopravního napojení a každá jiná varianta znamená mnohaletý odklad. Pokud chceme teď nějakým způsobem řešit přetížený Tábor a napojit zónu, tak toto je jediné možné řešení," tvrdí místostarostka s tím, že vedení města je jednoznačně pro stavbu této přeložky v obou etapách.

Co je v plánech:            - propojení ulic Chýnovská – Vožická
- úprava křižovatky na
Chýnovské ulici
- protihlukový, trvale ozeleněný   zemní val
- stezka pro pěší a cyklisty za   zemním valem
- lávka pro pěší
- zapuštění nové silnice co nejníže do terénu, spolu s valem bude bariéra přes pět metrů

Petice o silnici:        1. z Čekanic za urychlení stavby 2. z Měšic proti stavbě
3. děti z Měšic proti stavbě
Nový vnitřní obchvat má spojit sever a západ Tábora