Vůni gotiky v sobě nese budova s číslem popisným jedna. Pod číslem se skrývá krásný goticko renesanční zámek s nádechem baroka v Brandlíně u Tučap. Po letech osamocení nyní ožívá.

Vlastníkem je firma Autospol Praha v čele se závodníkem Petrem Vojáčkem (53). Ten je automobilovým mistrem v závodech do vrchu. Může se pyšnit vavříny a zlatem z evropských i domácích šampionátů. Loni v říjnu však přišel kvůli požáru jeho stáje o dvě špičková závodní auta a kompletně vybavenou dílnu. Zůstal mu ale právě rodový zámek v Brandlíně.

„Ačkoliv žijeme v Praze a Hradci Králové, původem jsme zChýnova a část rodiny tam stále je. Chtěli jsme se vrátit na jih Čech, a tak jsme koupili zámek v Brandlíně,“ vysvětluje Vojáček, jak před dvěma lety k budově přišel. Ze závodníka se stál rázem, jak sám říká, kastelánem a průvodcem.

Pohostí i cyklisty

V červenci totiž otevírá v dolním patře – původní část tvrze – středověký hostinec s lehkým občerstvením.

„Budou to taková lehká jídla například pro cyklisty. S radostí každého provedu. V prvním patře bychom chtěli do konce roku udělat expozici zámeckých hodin, které sbíral můj děda, a v plánu mám výstavu regionálních artefaktů – například mincí. Příští rok by mělo dojít na opravu střechy a udělaní ubytování v druhém patře. Je to velké hobby,“ prozradil majitel, který nyní na zámku tráví většinu času.

„Věci se hnuly směrem, který se mi velice líbí. Zámek se renovuje a jsme rádi za nového majitele. Je to obrovská záchrana a troufám si říci, že bude nej místem v okolí. Panu Vojáčkovi všichni fandíme,“ neskrývá radost starosta Tučap Jaromír Kuttelwascher.

Zámek se nachází v parku o zhruba 288 metrech čtverečních. Jeho fasády ve východním průčelí jsou členěny nárožními rizality. Charakter stavení dotváří tvarovaný štít, pilastry, římsy a zvonička.
Na severní fasádě se zachovalo šest renesančních sgrafit, jinde je pavlač a další novější přístavky. V architektonice se myslelo i na budovy přilehlé. Stranou tak nezůstaly přízemní budovy za zámkem, dříve zřejmě hospodářsky využívané. Můžeme u nich pozorovat arkády.

Z tvrze zámek

Původní tvrz ve slohu gotiky přestavili na počátku 16. století Olbramové Brandlínští ze Štěkře na renesanční zámeček.V 18. století náležela tvrz klášteru Zlatá Koruna. Poslední úpravy v letech 1934 a 1958 jí vtiskly barokní podobu.

Do historických listin se Brandlín zapisuje už ve druhé polovině 14. století. Takzvaní páni z Brandlína zřejmě sídlili v blíže nespecifikované tvrzi. Po nich patřilo panství od konce 15. století Olbramům ze Štěkře, kteří Brandlín přestavěli. V první polovině 17. století ji krátce vlastnili Hozlauerové z Hozlau a Černínové z Chudenic, později se majitelé střídali velmi rychle. Předpokládá se, že každý si obydlí upravoval podle svých představ.

Bývala zábava

V 18. století patřila tvrz k majetku kláštera Zlatá Koruna a po roce 1785 ji vlastnil náboženský fond.
V letech 1816 až 1845 zámek spravoval Kryštof André a po něm do roku 1861 Jan Nádherný. Tajemná je doba během světových válek.
„Jako kluk si pamatuji, že za minulého režimu se tam konaly zábavy, plesy a koncerty. Byla tam i hospůdka. Na sklonku 80. let v zámku bylo, myslím, vzdělávací středisko. Po revoluci objekt koupila firma Brais, která ho však příliš nevyužívala. Měli jsme tehdy obavy, že zámek spadne. Jeho stav nebyl dobrý,“ dodal Kuttelwascher.

Neudržované interiéry nyní zdobí erby všech majitelů zámku.

David Peltán